Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Labo Automatisatie ENE24229/2189/2122/1/43
Studiegids

Labo Automatisatie ENE

24229/2189/2122/1/43
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 79,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit labo ga je zelf aan de slag. Hoe ziet een PLC eruit? Hoe communiceer je ermee? Hoe sluiten we die correct aan en wat mogen we zeker niet over het hoofd zien? We starten met eenvoudige programma’s en bouwen langzaam de moeilijkheidsgraad op. Tijdens het examen evalueren we of je alle geleerde moeilijkheidsgraden wel degelijk onder de knie hebt.

Na het doorlopen van het labo ken je de basisfuncties van de programmeertaal en kan je een programma schrijven, fout zoeken en - wijzigen. 

OLR-Leerdoelen (lijst)

04. INSTALLATIE
De student kan de aut. werking van machines of processen begrijpen. A.d.h.v. werkingswijze, een functiediagram opstellen en omzetten naar een overeenk. gestructureerd opgebouwd PLC-progr., dit programma documenteren, overdragen naar de PLC en testen.
De student kan de hardwareconfiguratie opbouwen in functie van de eisen.
De student kent de mogelijkheden en het gebruik van de programmeertaal (TIA) en kan ze toepassen.
05. EXPLOITATIE
De student kan de basisinstructies en - principes voor het programmeren van een programmeerbare automaat uitvoeren en kan ze op een praktische wijze toepassen.
De student kan de communicatie tussen PLC en programmeertoestel instellen en testen.
De student kan de toepassingsoef., met een opgelegde werking, omzetten naar een gestructureerd progr., ingeven met het programmeertoestel en duidelijke programma documentatie toevoegen, vervolgens overdragen naar de PLC en testen op de correcte werking.
06. VERBETERING
De student kan bij automatisch bestuurde systemen, met de opgedane kennis van de programma-instructies, probleemoplossend handelen en de nodige aanpassingen in het stuurprogramma uitvoeren.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

 • Introductie PLC’s, didactisch paneel en Software pakket. Aanmaken + downloaden/uploaden van programmabestanden;
 • Verklaring bouwstenen, operands & adressering, Tags, basis instructies (bit niveau) en systeemvariabelen;
 • Begrip van binaire instructies, logische poorten, waarheidstabellen;
 • Starten en stoppen, programmatie van logische instructies a.d.h.v. opdrachten;
 • Vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters + bijhorende opdrachten;
 • Datatypes: integer, real, binaire voorstelling, 2-complement,...;
 • Lezen/begrijpen van een elektrisch schema en bekabeling bedenken en uitvoeren op een labopaneel afhankelijk van de gewenste functionaliteit;
 • Debuggen van storingen + bijhorende opdrachten;
 • Gebruik van de PLC simulator om geprogrammeerde functionaliteit te testen;

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Industriële Automatisering +  labo opdrachten
 • Digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Practicum en/of oefeningen19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen57,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Labovaardigheden (digitale toets, open boek).
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Labovaardigheden (digitale toets, open boek).

Toetsing (tekst)

Dit deel zal via een digitale kennistoets geëvalueerd worden. Dit examen is open boek. De toegestane hulpmiddelen worden vooraf aan de student gecommuniceerd via de elektronische leeromgeving.


De student die gewettigd afwezig is op de eindevaluatie, kan hiervoor een inhaalexamen aanvragen indien er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in het onderwijs- en examenreglement voor examens in de examenreeks.

De student volgt hierbij dezelfde procedure zoals bij deelname aan een inhaalexamen voor een examen georganiseerd in de examenreeks.
Belangrijk: dit inhaalexamen telt mee voor het aantal toegestane inhaalexamens per examenperiode (het aantal is beperkt tot de examens van één examendag waarop de student afwezig was).

Wanneer een student geen credit verwerft voor een samengesteld opleidingsonderdeel, dan wordt het examencijfer voor een deelopleidingsonderdeel van dit samengestelde opleidingsonderdeel dat ten minste 10 op 20 bedraagt, van de eerste examenperiode overgedragen naar de tweede examenperiode en kan het examen in tweede examenperiode niet hernomen worden.