Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Taal 134099/2189/2122/1/03
Studiegids

Taal 1

34099/2189/2122/1/03
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Duré Paul
Andere co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De basisgrammatica wordt herhaald aan de hand van interactieve oefeningen op eXplio. De nadruk ligt op het lezen en bespreken van technische teksten, populair-wetenschappelijke artikels, instructies en gespecialiseerde vakterminologie uit het energiedomein. Er wordt vaak in team gewerkt. De woordenschat wordt actief verwerkt en ingeoefend aan de hand van mondelinge presentaties en dialoogjes. Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen die de luistervaardigheid aanwakkeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student is in staat om technische teksten (Europees referentieniveau B2) te lezen, te begrijpen en te vertalen.
De student kan de woordenschat en de basisgrammatica (Europees referentieniveau B1) actief gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk.

Leerinhoud

  • Vocabulary: algemene en technische woordenschat met oefeningen
  • Technische teksten
  • Grammar
  • Listening: teksten rond technische thema's met bijhorende oefeningen
  • Mondelinge presentaties en dialoogjes

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • AP-Cursus Technisch Engels, Departement Wetenschap en Techniek / auteur: Katelijn De Naeyer
  • Licentie voor het DigiTAAL werkboek eXplio (software)
  • Online vertalend woordenboek van Dale E-N / N-E (elektronisch leerplatform)
  • Aanvullend lesmateriaal op Digitap

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen56,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets75,00schriftelijke evaluatie
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)25,00Voor het gedeelte permanente evaluatie (o.a. presentaties) geldt verplichte aanwezigheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets75,00Schriftelijke evaluatie. De 25% PE (vaardigheidstoets hands-on) van eerste zittijd blijft behouden en wordt overgenomen.

Toetsing (tekst)

Het mondelinge gedeelte wordt beoordeeld tijdens de lessen (o.a. het geven van een presentatie).

Het schriftelijk examen bestaat uit het toetsen van woordenschat- en grammaticakennis en het begrijpend lezen van een ongeziene technische tekst.