Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Pompen, ventilatoren en compressoren27211/2189/2122/1/66
Studiegids

Pompen, ventilatoren en compressoren

27211/2189/2122/1/66
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak gaan we het gedrag van gassen en vloeistoffen, zowel stilstaand als in beweging (leidingen) bestuderen. Een goed begrip van de wet van Bernouilli en de oorzaak van leidingverliezen is hierbij essentieel.

Hierna worden het gebruik en de constructie van de verschillende stromingsmachines (pompen, ventilatoren en compressoren) die vandaag binnen de industrie worden gebruikt, nader bestudeerd, waarbij de nadruk op het energetisch gedrag ligt.

We bekijken de werkingsprincipes van de belangrijkste types pompen, compressoren en HVAC ventilatoren en leren het juiste type te selecteren aan de hand van hun karakteristieken en de optredende leidingweerstanden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om het gedrag tijdens het transport van vloeistoffen en gassen te verklaren in functie van de eigenschappen van het fluïdum.
De student is in staat om de verschillende compressor-, pomp- en ventilatortypes te kunnen opsommen met hun specifieke voor- en nadelen.
De student is in staat om de werking van de verschillende compressor-, pomp en ventilatortypes te verklaren.
De student is in staat om een selectie te maken van een compressor-, pomp en ventilatortype in functie van de eisen.
03. ONTWERP
De student is in staat om op basis van de leidingskarakteristiek en de specificaties van de ventilator en pomp het werkingspunt en bijhorend nuttig vermogen te bepalen.
De student is in staat de leidingsverliezen te bepalen en de bijhorende leidingskarakteristiek op te stellen.
04. INSTALLATIE
De student kent de specifieke hydraulische aandrijfsystemen en is in staat hun werking en opbouw kritisch te analyseren.
06. VERBETERING
De student kent de invloed van het regelen van compressoren, pompen en ventilatoren op de energiebalans.

Leerinhoud

Eigenschappen van vloeistoffen en gassen.
Stromingsmechanica en leidingskarakteristieken.
De verschillende pomptypes, hun toepassingen en karakteristieken.
NPSH, cavitatie bij pompen.
Werkingspunt, selectie en schakelen van stromingsmachines, flow sharing en flow matching.
Verdringerpompen en hydraulische systemen.
Ontwerp en types compressoren.
Regeling van compressoren.
Bespreking van ventilatortypes, voor- en nadelen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

AP-Cursus "Pompen, compressoren en ventilatoren", Peter Verhulst.
Digitaal leerplatform.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen49,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00digitaal examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00digitaal examen

Toetsing (tekst)

De student moet beschikken over een eigen laptop (specificaties zie infobrochure dep. WT 2021).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.