Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Energetische rekenvaardigheden34101/2189/2122/1/71
Studiegids

Energetische rekenvaardigheden

34101/2189/2122/1/71
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De thema's die in dit vak behandeld worden, zijn vooral hoofdstukken die in één van de volgende drie jaren noodzakelijk zijn, maar het kan ook verder gaan dan dat: we proberen met onze oefeningen vooral het abstractievermogen van de student te verhogen, wat alle andere vakken ten goede komt.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan logaritmisch rekenen en curves te transformeren van lineaire naar logartimische schalen en vice versa.
De student verdiept zijn algemene algebraïsche kennis en vaardigheden, om deze toe te kunnen passen in de andere technische vakken.
De student verdiept zijn abstractievermogen, teneinde vlotter letterformules toe te kunnen passen op getallen-oefeningen.
De student kan de basisbegrippen uit de statistiek gebruiken binnen een energievraagstuk.
03. ONTWERP
De student leert de basis van goniometrie ter ondersteuning van andere opleidingsonderdelen.

Leerinhoud

toegepaste energetische oefeningen waarbij volgende items worden behandeld:

  • Rekenen met eenheden
  • Oplossen van vraagstukken
  • Energetische basisberekeningen
  • Oplossen van vergelijkingen en gebruik van functies
  • Meetkundig rekenen
  • Basis statistische problemen oplossen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Alle lesmateriaal wordt digitaal aangeboden aan de student.
  • Noodzakelijk: wetenschappelijk rekenmachine & PC.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen37,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)100,00Op regelmatige tijdstippen volgt er een digitale toetsing (oefeningen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Een digitale toets over het volledige pakket. (oefeningen)

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: op regelmatige tijdstippen wordt er binnen de lessen een digitale test van de voorbije leerstof afgenomen. Studenten die afwezig zijn bij deze test scoren hiervoor 0/20. bij de 2e examenkans wordt er een test over de volledige leerstof afgelegd.

De student moet beschikken over een eigen laptop & rekenmachine. (specificaties zie infobrochure dep. WT 2021).
Indien de student gevraagd wordt om examen af te leggen via de eigen laptop zal er een monitoringprogramma (fraude bewaking) tijdelijk gedurende de duur van het examen geactiveerd moeten worden alvorens het examen kan starten.