Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Slimme energienetten - Smart Energy Management29949/2189/2122/1/38
Studiegids

Slimme energienetten - Smart Energy Management

29949/2189/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Peeters Michaƫl
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De elektriciteitskast bij je thuis of op een bedrijf is de aansluiting op het elektriciteitsnet. Elektriciteit wordt opgewekt, getransporteerd en wij verbruiken het. 

In praktijk is het verhaal complexer. Lange tijd was het distributieverhaal onveranderlijk. Dit is vandaag niet meer het geval. In deze cursus bestuderen we de distributiewereld.

De gevolgen en enorme veranderingen die de markt momenteel meemaakt en de uitdagingen van de toekomst worden toegelicht en deze vormen een mogelijkheid om hierover te redeneren en te discussiëren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student heeft kennis van de belangrijkste meettoestellen om het energetisch verbruik in kaart te brengen.
02. CONCEPTKEUZE
De student heeft noties van de nood aan smart grids
03. ONTWERP
De student heeft inzicht in hoe smart grids impact hebben op de prijs van energie
04. INSTALLATIE
De student heeft noties van het gebruik en de toepassingen van slimme netten.

Leerinhoud

 • Algemene inleiding netwerken.
 • Meters & Slimme meters: hoe, wat en waarom, toekomst, mogelijkheden en beperkingen.
 • De marktwerking van energie
 • De aandachtspunten bij ons huidige net (verbruik, opslag, netvervuiling, ...)
 • Doelstelling van een slim net (optimalisatie van opwekking en verbruik).
 • Overzicht van industriële netwerken.
 • Het slimme net.
 • Kritische blik op het slimme elektriciteitsnet.
 • Warmte netten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • cursus: Slimme energienetten, Smart energy management, Michaël Peeters
 • lesmateriaal wordt via digitale leerplatform ter beschikking gesteld

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,50 uren
Werktijd buiten de contacturen43,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie (al dan niet digitaal) (open boek) van de inhoud van de cursus.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Schriftelijke evaluatie (al dan niet digitaal) (open boek) van de inhoud van de cursus.

Toetsing (tekst)

De student zal een opdracht mogen uitvoeren en hierover een verslag/werk/rapport schrijven. Dit rapport zal dan door de student verdedigd worden in een mondelinge sessie (al dan niet OFF campus afhankelijk van de mogelijkheden). Daarnaast zullen er ook vragen uit de cursus gesteld worden die tevens mondeling worden geëxamineerd.