Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Energietransmissie23591/2189/2122/1/79
Studiegids

Energietransmissie

23591/2189/2122/1/79
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Andere co-titularis(sen): Vangrunderbeek Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Naast de energieproductie is de transmissie en eventuele opslag van de gegenereerde energie een volgende schakel in het proces.
Zowel de elektrische transmissie alsook de andere energiedragers komen aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kent de verschillende stappen in het distribueren van de belangrijkste energievormen.
De student kan het AREI kaderen binnen de Belgische wetgeving en de filosofie van uitwendige invloeden begrijpen.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de verschillende stappen en componenten in het transmissie en distributie net te begrijpen.
De student kan voor het plaatsen van elektrische leidingen en de bijhorende draagsystemen een juiste keuze maken
03. ONTWERP
De student is in staat om de verschillende stappen in de transmissie van de andere energiebronnen (vooral gas, stoom en perslucht) te dimensioneren (leidingverliezen).
05. EXPLOITATIE
De student is in staat de gevaren van elektriciteit op het menselijk lichaam in te schatten.
06. VERBETERING
De student is in staat om de kwaliteit van de elektrische energie te interpreteren en verbeteringen voor te stellen.( THDi en THDu ) en het equivalent schema van kabel begrijpen.

Leerinhoud

 • Distributie van 
  • stoom.
  • gas.
  • perslucht.
  • elektriciteit.
 • Leidingverliezen, dimensionering en isolatie.
 • Hoogspanning transmissie en distributie
 • Installatie techniek
 • Laagspanningsnetten
 • Arei en gevaren van elektriciteit
 • Powerquality en harmonischen
 • Transformatoren en vermogenschakelaars.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Energietransmissie, Olivier Vangrunderbeek en Frank Verelst.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijke evaluatie