Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Motion DesignLab II35131/2190/2122/1/67
Studiegids

Motion DesignLab II

35131/2190/2122/1/67
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Labs jaar 1 sem 2: BDL, IDL, MDL
  • Labs jaar 1 sem 2: BDL, MDL, PDL
  • Labs jaar 1 sem 2: IDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Delafortry Lina
Andere co-titularis(sen): Cluckers Jeroen, Nijssen Wes, Peeters Andreas, Rubberecht Pieter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Binnen Motion DesignLab II maak je kennis met toepassingen van video, motion design en infographics die ingezet worden voor communicatie en promotie. Je leert de basisbeginselen van videografie, ontwerpt grafische animaties en bewerkt audiovisueel materiaal tot een aantrekkelijk geheel. Aan de hand van wekelijkse coachings in kleine groepen werk je aan audiovisuele projecten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je past de basisprincipes van storytelling toe voor video.
Je past de volledige reeks motion design principes toe bij het animeren waar nodig.
Je past de basisprincipes van videomontage toe op een video in functie van de doelgroep en het gewenste eindproduct.
Je past de basisprincipes van audio toe op een videomontage in functie van de doelgroep en het gewenste eindproduct.
Je ontwerpt typografische animaties rekening houdende met de identiteit van de organisatie en de doelgroep.
Je ontwerpt infografische animaties rekening houdende met de identiteit van een organisatie en de doelgroep.
Je demonstreert in je werk dat je oog hebt voor de esthetische waarde van een bewegende compositie.
Explore
Je bedenkt verhalen voor bewegend beeld in video en 2D animatie.
Je zet een verhaallijn uit gebruik makend van uiteenlopende tools zoals verhaal, synopsis, script, scenario en/of storyboard, animatics met een specfifiek eindproduct voor ogen.
Je past de basisprincipes van grafische vormgeving toe op bewegende composities die een boodschap overbrengen aansluitend bij de identiteit van een organisatie of bedrijf.
Materialize
Je maakt video-opnames waarbij je rekening houdt met kadrage en belichting.
Je maakt audio-opnames van interviews met audio opnamemateriaal op een technisch correcte manier.
Je hanteert video en geluidsopnameapparatuur.

Leerinhoud

Bij het vak MDL II komen de volgende onderwerpen aan bod:

• Basisprincipes bij het hanteren van een videocamera
• Audio opnames maken en bewerken
• Basisprincipes van videomontage
• Storytelling voor video
• Motion design principes
• Typografische animaties en infographics
• Grafisch verantwoorde bewegende composities
• Storyboarding, scripting
• Visuele effecten, kleurencorrecties voor video

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges66,00 uren
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
AcademiejaarProjectopdracht80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en een finale verdediging in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00herwerking projectopdracht(en)

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.