Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Interface DesignLab II35240/2190/2122/1/87
Studiegids

Interface DesignLab II

35240/2190/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Labs jaar 1 sem 2: BDL, IDL, MDL
  • Labs jaar 1 sem 2: BDL, IDL, PDL
  • Labs jaar 1 sem 2: IDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Deforche Marlies, Draulans Frederik, Gombeer Wim, Matthé Kim, Van Aerschot Wim, Van Camp Serge
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Interface DesignLab II breid je je kennis uit van een eenvoudige interacties naar meer complexe interacties. Je verbreedt je kennis op vlak van de interface lab design principes; prototyping. Aan het einde van dit lab kan je een meer complexe en responsive website/applicatie opleveren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je achterhaalt de behoeften van de gebruiker voor een specieke interactie aan de hand van een specifieke methode.
Je visualiseert een user flow en customer journey om de activiteiten en interacties van een gebruiker te tonen.
Je past de basisprincipes van UX design toe op een interactief proces/product/oplossing.
Explore
Je bent in staat rond een design uitdaging verschillende creatieve ideeën te genereren. Je maakt hiervoor gebruik van de methodes die design thinking aanbiedt.
Je ontwerpt user flows en (customer)journeys op een coherente manier als onderdeel van een correct uitgevoerd design thinking proces.
Je bent in staat UX/UI design prototypes te maken met behulp van zowel analoge als digitale tools.
Je kan een prototype produceren van een interface oplossing, testen ervan voorbereiden en deze validatie ook uitvoeren.

Leerinhoud

Bij het vak IDL II komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Je doorloopt opnieuw de stappen van de design thinking methodologie
 • en maakt gebruik van doorgedreven doelgroepen-analyse.
 • De interacties - dus ook het UX-UI design proces - worden complexer
 • en je leert hoe professionals hiermee omgaan.
 • In je prototype maak je binnen dit lab gebruikt van je nieuw verkregen kennis uit het vak Interface software.
 • Je wordt tijdens dit lab gecoacht in je creatief denkvermogen maar ook in je onderzoeksvaardigheden en het proces.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges66,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en een finale verdediging in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00herwerking projectopdracht(en)

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.