Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Publication DesignLab II35137/2190/2122/1/77
Studiegids

Publication DesignLab II

35137/2190/2122/1/77
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Labs jaar 1 sem 2: BDL, IDL, PDL
  • Labs jaar 1 sem 2: BDL, MDL, PDL
  • Labs jaar 1 sem 2: IDL, MDL, PDL
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Vuyst Marijke
Andere co-titularis(sen): Bouckaert Pascal, Debeuf Ann, Gossé Joke, Hendrickx Sanne, Nijssen Wes, Paesmans Miet, Stoops Tim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Publication DesignLab II ga je aan de slag met opdrachten die dieper ingaan op verschillende technieken en creatieve processen voor print en scherm. Er wordt een eerste stap gezet naar het zelf maken van materiaal en nieuwe technologieën worden in de kijker gezet waardoor de link met het werkveld nooit veraf is. Net zoals in Publication Lab I krijg je aan de hand van hoorcolleges en feedbackmomenten de theorie onder de knie. Ook je softwarekennis wordt verder uitgediept.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je past de publication design principes zelf toe in een opdracht die zich richt op een specifieke doelgroep.
Je verkrijgt inzicht in de verschillende creatieve presentatieprocessen: brainstormen, mindmapping, trendboards, moodboards...
Je motiveert de manier waarop je de basis publication design principes hebt afgestemd op een specifiek print of digitale medium.
Op basis van een bestaande briefing komt je tot een workflow aangepast aan een specifieke eindproduct.
Explore
Je kiest je eigen publicatie ideeën/ concepten en durft deze ook aan te passen of te verwerpen in verschillende iteraties.
Je durft je publicatie ideeën/oplossingen/ontwerpen (weer) te verwerpen en (deels of helemaal) opnieuw te beginnen.
Je past de basisprincipes van de premedia juist toe in de uitwerking van een opmaakbestand.
Je werkt op professionele wijze met typografie, zowel op micro- als macroniveau.
Je herkent typografische en lay-out fouten in zowel bestaande publicaties als je eigen materiaal voor diverse media.
Je past de basiseigenschappen van typografie toe op je eigen materiaal.
Je past de basisprincipes van kleurenleer en compositie toe in de combinaties van beeldmateriaal en kleurgebruik met een creatief ontwerp als resultaat.
Je verantwoordt je keuze voor de verschillende publication design principes (typografie, kleur, layout, beeld en productie) in functie van de boodschap, doelgroep, opdrachtgever en specifiek medium.
Materialize
Je past de basis productieprincipes toe op verschillende printmedia in functie van de technische mogelijkheden.
Je hanteert opmaaksoftware om je publicaties af te werken tot PDF's voor uiteenlopende doeleinden (drukklaar, cPDF, interactieve PDF, ...)
Je past je inzichten op vlak van druktechniek en materiaalkeuze toe bij het uitwerken van verschillende printmedia ontwerpen.
Je levert analoog publicatie materiaal op volgens de kwaliteitsvereisten op vlak van (grootformaat)printen, scannen en snijden.

Leerinhoud

Bij het vak PDL II komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Basis digitale fotografie
 • Illustratietechnieken
 • Bespreken papier- en kleurstaalboek
 • Drukwerkherkenning
 • Conceptbepaling
 • Analyseren van doelgroep - maken van persona
 • Analyseren cases werkveld
 • Bespreken van nieuwe technologieën
 • Analoge en digitale dummy’s maken

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges66,00 uren
 • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren
 • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
AcademiejaarProjectopdracht80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en een finale verdediging in de examenperiode
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00herwerking projectopdracht(en)

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.