Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mindset & Skills Studio I34648/2190/2122/1/38
Studiegids

Mindset & Skills Studio I

34648/2190/2122/1/38
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Clerck Lies
Andere co-titularis(sen): De Bie Marijke, Goedemé Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Mindset & Skills I kom je er achter wie je bent, wat je kan en wat je wil als eerste jaars student in het hoger onderwijs.

 • Info- en studiosessies wisselen elkaar af; op die manier zorgen we er voor dat jij de opleiding alsook je medestudenten leert kennen.
 • Daarnaast maak jij zelfstandig werk van het ontwikkelen van je GDM mindset en skills; je onderneemt acties die afgestemd zijn op jouw eigen talenten en ambities.
 • Tijdens de MSS-dagen doe je heel wat inspiratie op van studenten uit hogere jaren en mensen die actief zijn in de GDM sector, jouw toekomstig werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professionaliseren
Je stuurt de ontwikkeling van je basis GDM-skills zelfstandig aan en neemt de verantwoordelijkheid over je studievoortgang.
Je analyseert informatie over je talenten en skills aan de hand van beschikbare tools en initiatieven aangeboden binnen de opleiding.
Je illustreert je persoonlijke groei a.h.v. een doordachte verzameling van bronnen en reflecties in je digitaal portfolio.
Communiceren
Je toont je basistaalvaardigheid Nederlands aan a.d.h.v. toetsen en oefeningen in AP-Vaardig.
Samenwerken
Je neemt actief deel aan de evaluatie van de opleiding.

Leerinhoud

 • Thema's die aan bod komen tijdens de contactmomenten (info- en studiosessies):
  • je weg vinden binnen het hoger onderwijs, de systemen bij AP, je voorbereiden op de examenperiode, ...
  • basiscompetenties volgens de AP hogeschool
  • talenten ontdekken en ontwikkelen
  • zelfsturing en reflectie
  • aan de slag gaan met feedback uit de Labs
  • de kwaliteit van de opleiding
  • ...

  In de sessies is ook ruimte voor thema's die zich spontaan aanbieden (bv. 2020-2021 mentaal welzijn tijdens corona) en voor jouw suggesties.

 • Op vlak van zelfstandig werk ligt de focus dit eerste semester op het nemen van een vlotte start en kies jij, afhankelijk van jouw startcompetenties, om in te zetten op:
  • basis taalvaardigheden Nederlands = online oefeningen en/of taalcoaching - startcompetenties bepaald a.h.v. de verplichtte AP taalvaardigheidstest 
  • basis software skills = monitoraat software - startcompetenties afhankelijk van je vooropleiding
  • basis studievaardigheden = traject in samenwerking met studiebegeleiders Marc Kenis en Caitlyn Bauwens - persoonlijke keuze
  • andere acties die in het teken staan van het ontwikkelen van jouw individuele talenten en ambities volgens de opleidingsbrede spelregels  LLL (levenslang leren)

  Raadpleeg de studiewijzer op Digitap voor meer informatie over de aanpak en planning van het deel dat je zelfstandig binnen dit olod aanpakt.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en finaal op te leveren in de examenperiode
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio70,00aangevuld portfolio
Tweede examenperiodeReflectieopdracht30,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.