Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mindset & Skills Studio II35139/2190/2122/1/48
Studiegids

Mindset & Skills Studio II

35139/2190/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: De Clerck Lies
Andere co-titularis(sen): De Bie Marijke, Goedemé Lien
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In Mindset & Skills II sleutel je verder aan jouw talenten en ambities en ontdek je wie je wil zijn als GDM'er.

 • Info- en studiosessies wisselen elkaar af; op die manier zorgen we er voor dat jij je weg vindt in het plannen van je studie en het combineren van de verschillende Labs.
 • Daarnaast maak jij zelfstandig werk van het ontwikkelen van je GDM mindset en skills; je onderneemt acties die afgestemd zijn op jouw eigen talenten en ambities.
 • Tijdens de MSS-dagen doe je heel wat inspiratie op van studenten uit hogere jaren en mensen die actief zijn in de GDM sector, jouw toekomstig werkveld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Professionaliseren
Je analyseert informatie over je talenten en skills aan de hand van beschikbare tools en initiatieven aangeboden binnen de opleiding.
Je illustreert je persoonlijke groei a.h.v. een doordachte verzameling van bronnen en reflecties in je digitaal portfolio.
Je formuleert jouw persoonlijke ambities/leerdoelen voor de komende periode en onderneemt LevensLangLeren acties die jou dichter bij die ambities brengen.
Communiceren
Je combineert de mogelijkheden van de portfoliotool met je taalvaardigheid om tot een vlot leesbaar portfolio te komen.

Leerinhoud

 • Thema's die aan bod komen tijdens de contactmomenten (info- en studiosessies):
  • terugblik op semester 1, uitdagingen voor semester 2, ...
  • leren van elkaar
  • plannen 
  • omgaan met stress
  • aan de slag gaan met feedback uit de Labs
  • de kwaliteit van de opleiding
   ...
  In de sessies is ook ruimte voor thema's die zich spontaan aanbieden (bv. 2020-2021 mentaal welzijn tijdens corona) en voor jouw suggesties. 

 • Op vlak van zelfstandig werk bepaal jij voor dit semester aan welke talenten en ambities jij wil werken en op welke manier je dat gaat doet. Je houdt je daarbij aan de opleidingsbrede spelregels LLL (levenslang leren) en documenteert je ervaringen en inzichten in een digitaal portfolio dat met je mee groeit.

Raadpleeg de studiewijzer op Digitap voor meer informatie over de aanpak en planning van het deel dat je zelfstandig binnen dit olod aanpakt.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt digitaal beschikbaar gemaakt via Digitap door de titularis.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio80,00verschillende indienmomenten tijdens de lesweken en in de examenperiode
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)20,00je toont een positieve houding en grijpt leerkansen aan
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht30,00
Tweede examenperiodePortfolio70,00aangevuld portfolio

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.