Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Wetenschap en Techniek
campus Spoor Noord Ellermanstraat
Ellermanstraat 33 - 2060 Antwerpen
wt@ap.be
Mediacontext I33958/2190/2122/1/52
Studiegids

Mediacontext I

33958/2190/2122/1/52
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de grafische en digitale media, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Gombeer Wim, Peeters Andreas
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Vanuit Mediacontext trachten we jouw blik op de wereld als toekomstig ontwerper te verruimen. Onderwerpen zoals ethiek, kunstgeschiedenis en semiotiek worden aangeboden in verschillende werkvormen en in samenwerking met verschillende lectoren.
Dit olod loopt over een gans academiejaar en is algemeen vormend.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Understand
Je maakt je een aantal kernbegrippen, mediatheorie├źn en stromingen uit de ontwerpgeschiedenis eigen.
Je onderbouwt jouw persoonlijke visie op de aangereikte thema's aan de hand van uiteenlopende tools.
Je raadpleegt bronnen systematisch en vermeldt deze volgens de geldende norm.
Explore
Je verwerkt de aangereikte leerstof uit de thema's in een opdracht toegepast op jouw hedendaagse werkelijkheid.

Leerinhoud

In Mediacontext 1 bieden we je in een reeks hoorcolleges een kenniskader aan dat je kan helpen als ontwerper naar de wereld te kijken.
We vertrekken daarbij vanuit de gedachte dat we leven in een beeldcultuur, en stellen scherp op de verhouding tussen beelden, objecten en de samenleving.
Enerzijds kijken we naar de recente design- en kunstgeschiedenis om te begrijpen hoe beelden en objecten tot stand komen, hoe zij niet enkel functionele maar ook symbolische waarde hebben, en een kader creëren dat ons gedrag en onderlinge interacties sterk beïnvloedt. De designer speelt een belangrijke rol in de samenleving en kan die als storyteller op verschillende manieren beïnvloeden.

Daarnaast kijken we vanuit een semiotisch perspectief naar foto’s, kunstwerken, filmfragmenten, logo’s, symbolen en diverse grafische uitingen uit de 20e en 21e eeuw en analyseren we het spectrum van betekenissen die beelden genereren in onze wereld. Je leert hoe je diverse boodschappen analyseert en krijgt een inkijk in hedendaagse beeldtaal. We kijken o.a. naar compositie, vorm en kleur, cadrage en typografie, in zowel stilstaande als bewegende beelden. We luisteren naar de audiosporen in epische filmfragmenten, analyseren belangrijke openingstitels en zoeken naar “tekens” in de scenografie.

Tenslotte kijken we met een filosofische blik naar de sterke invloed die media uitoefenen op onze samenleving. Wat zijn de politieke repercussies van onze afhankelijkheid van technologie en welke rol kan het individu hier nog in spelen? Daarbij krijg je een korte geschiedenis van de publieke ruimte en kijken we naar de politieke dimensie van beelden, ten einde onze maatschappelijke verantwoordelijkheid als vormgevers te begrijpen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Slides Mediacontext I worden beschikbaar gesteld door de titularis en notities tijdens de contacturen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren
  • Duur: Academiejaar

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00

Toetsing (tekst)

Inzendingen voor evaluatie bestaan steeds uit eigen werk en worden ingediend binnen de voorziene deadlines. Indien gedachtegoed, beelden of teksten, ideeën, ontwerpen of delen van ontwerpen van anderen worden gebruikt, dienen de auteur, ontwerper en / of locatie van het werk duidelijk vermeld te worden om plagiaat – en dus examenfraude – te vermijden.

Opmerking: de effectieve examenvorm wordt gecommuniceerd via Digitap. De effectieve examentijd wordt gecommuniceerd via Webuntis.