Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Frans 129715/2193/2122/1/08
Studiegids

Taaltraining Frans 1

29715/2193/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sterk Martine
Andere co-titularis(sen): Heirbaut Steven
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De tweede belangrijkste taal van het land en de meest gevraagde vreemde taal bij sollicitaties is niet meer vreemd: je basiskennis van het secundair wordt verstevigd, aangevuld en verrijkt. Spreken over en ontleden van actuele  teksten of uitzendingen over onderwerpen uit het dagelijkse leven is geen probleem meer.

Begincompetenties (tekst)

niveau A2-B1. (begrijpen B1)

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je neemt deel aan een gesprek in het Frans over het dagelijkse onderwerpen en over actuele thema's.
Je vat Franstalige teksten of uitzendingen over eenvoudige dagdagelijkse onderwerpen samen.

Leerinhoud

  • Grammaire - l'emploi des modes et des temps, les compléments de temps, les nombres  (Zie ook studiewijzer digitap)
  • Vocabulaire progressif niveau intermediaire: hoofdstukken vermeld op studiewijzer die je vindt op het leerplatform digitap.
  • Inhoud en woordenschat van artikels en luisteroefeningen uit de actuele  teksten of video's uit de Franstalige pers op digitap  en in de syllabus.Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Studiemateriaal DigitapVerplicht
SyllabusVerplicht
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
  • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets70,00Digitaal of schriftelijk examen teksten, woordenschat en grammatica
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)10,00Digitale of schriftelijke testen woordenschat en werkwoorden
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Je bereidt de conversatielessen voor en houdt de voorbereidingen bij. Tijdens de conversatielessen en het debat wordt je geëvalueerd op je voorbereiding, je actieve deelname en taalvaardigheid . Een lijst met de planning en verwachte voorbereiding staat op het digitaal leerplatform digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Mondeling examen over de behandelde thema's en teksten
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Digitaal of schriftelijk examen woordenschat ,teksten en grammatica