Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Nederlands 133999/2193/2122/1/67
Studiegids

Taaltraining Nederlands 1

33999/2193/2122/1/67
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 86,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Schrijven

Je oefent autonoom de Nederlandse Spelling en wordt zo intensief gedrild in de spellingsregels en de vervoeging van de werkwoorden.

Je leert grammaticale valkuilen herkennen én omzeilen. 

Je breidt je woordenschat verder uit dankzij de verplichte lectuur, een aantal taalmails en gerichte oefeningen.

Je analyseert edito's uit Vlaamse kranten en maakt er een korte indicatieve samenvatting van.

Je krijgt een basis mail-etiquette.

Je krijgt met andere woorden het Nederlands nog beter onder de knie.Spreken

Je werkt aan je uitspraak tot ze vrijwel accentloos en helder is. Je leest vlot nieuwsberichten in.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je drukt je in correct Nederlands uit, zowel schriftelijk als mondeling.
Je leest een nieuwsbulletin vlot voor in Nederlandse standaardtaal.

Leerinhoud

Schrijven

1 Correct spellen en grammatica

2 Woordenschat uit aangeboden teksten, taalsites,...

3 Korte indicatieve samenvatting (KIS)

4 Mail met vraag om informatie, interview, ...

5 Korte schrijfopdrachten

Aanwezigheid tijdens de contacturen is verplicht

Zie studiewijzer voor details.


Spreken

1 Accentloze en heldere uitspraak, met focus op klinkers

2 Nieuwsbericht inlezen, met focus op ritme en intonatie

Zie studiewijzer voor details.

Studiematerialen (lijst)

Taaltraining Nederlands 1: SprekenVerplicht
  • Auteur: Bart Verstraeten
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. HandboekVerplicht
  • Auteur: De Smet/De Vuyst
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. WerkboekVerplicht
  • Auteur: De Smet/De Vuyst
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

7) Groene Boekje. Woordenlijst van de Nederlandse Taal. - uitgave 2005 of 2015

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
  • Omschrijving: Schrijven
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Omschrijving: Schrijven
Practicum en/of oefeningen21,00 uren
  • Opmerking: Schrijven
Werktijd buiten de contacturen51,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)17,00Schrijven. Woordenschat en spelling. Digitaal examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on18,00Schrijven. Digitaal examen.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)15,00Schrijven (spelling, grammatica, KIS, mail, ...)
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie permanent (Permanente evaluatie)50,00Spreken. Voorbereide en onvoorbereide mondelinge proeven. Details in de studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets simulatie50,00Spreken. Voorbereide mondelinge inleesproef. Details in de studiewijzer op Digitap.
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Schrijven. Digitaal examen: correct spellen, woordenschat, korte indicatieve samenvatting en schrijven.

Toetsing (tekst)

Dit opleidingsonderdeel bestaat uit verschillende facetten:
Schrijven 50%
Spreken 50%

Als de student in de eerste examenperiode voor dit opleidingsonderdeel als geheel niet slaagt, dan wordt het cijfer van het facet waarvoor de student in totaal ten minste 10 op 20 behaalde, overgedragen naar de tweede examenperiode (en kan de student het deelexamen/de deelexamens voor dit facet niet hernemen in de tweede examenperiode).
Facetten waarvoor de student in de eerste examenperiode in totaal minder dan 10 op 20 behaalde, herneemt hij in de tweede examenperiode.