Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Engels 129717/2193/2122/1/76
Studiegids

Taaltraining Engels 1

29717/2193/2122/1/76
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Smet Koen
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De meest vertrouwde wereldtaal is slechts schijnbaar eenvoudig. Nu moet je echt gaan voor een correcte uitspraak, een genuanceerde woordenschat en een definitief verworven grammatica in spreeksituaties. Bovendien leer je courante journalistieke teksten samenvatten en becommentariëren en schrijf je eenvoudige, goed opgebouwde teksten. Ook hier demonstreer je uiteraard je kennis van woordenschat en grammatica.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je drukt je correct uit in gesproken Engels in alledaagse situaties.
Je schrijft eenvoudige Engelse teksten over alledaagse situaties.
Je reflecteert en praat over actuele Engelstalige artikels.

Leerinhoud

  • Je pakt je grammatica aan op elementary en intermediate level. Je leert o.a. de tijden van het werkwoord correct te gebruiken, de quantifiers, adjectives en adverbs.
  • In zelfstudie maar ook tijdens wekelijkse conversatie-oefeningen activeer je je woordenschat en breid je die stevig uit, steeds gelinkt aan de actualiteit.
  • Je vat nieuwsberichten op een correcte manier samen, zowel schriftelijk als mondeling.
  • Je leert een correcte uitspraak te hanteren.

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
FactfulnessVerplicht
  • Auteur: Hans Rosling
Words in Context woordenschatboekVerplicht
  • Auteur: Louise Carleton-Gertsch
English Grammar in UseVerplicht
  • Auteur: R. Murphy

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets65,00schriftellijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)35,00Permanente evaluatie: 20% (opdrachten en actieve deelname tijdens de lessen)
Mondelinge test: 15%
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets65,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00Het cijfer voor de permanente evaluatie en de mondelinge test samengeteld wordt overgeheveld naar 2de examenperiode mits 50% van het totaal behaald werd.