Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Engels 229718/2193/2122/1/13
Studiegids

Taaltraining Engels 2

29718/2193/2122/1/13
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Smet Koen
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 77,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je diept je kennis van de basisgrammatica en de basiswoordenschat verder uit. Door middel van teksten en video- en audiomateriaal raak je gaandeweg vertrouwd met de Angelsaksische berichtgeving en leer je je eigen commentaar in het Engels op correcte en genuanceerde wijze weer te geven, zowel schriftelijk als mondeling.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je verwoordt je mening in correct Engels.
Je neemt een interview af in het Engels.
Je vat courante Engelstalige teksten schriftelijk samen.
Je vat de essentie van Engelstalige teksten mondeling samen.

Leerinhoud

 

Uitbreiding van de basisgrammatica: conditional, passive, prepositions, plural of nouns.

Je leert de gespecialiseerde woordenschat in je vakgebied.

Je vat een Engelstalig artikel correct samen en leert er een genuanceerd commentaar op te leveren, zowel schriftelijk als mondeling.

Je leert je uitspraak verder te vervolmaken.

Studiematerialen (lijst)

Documenten op DigitapVerplicht
FactfulnessVerplicht
  • Auteur: Hans Rosling
Words in Context woordenschatboekVerplicht
  • Auteur: Louise Carleton-Gertsch
English Grammar in UseVerplicht
  • Auteur: R. Murphy

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets65,00schriftelijk examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)35,0020% opdrachten en actieve deelname tijdens de lessen
15% mondelinge test
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets65,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on35,00Het cijfer voor de permanente evaluatie en de mondelinge test samengeteld wordt overgeheveld naar 2de examenperiode mits 50% van het totaal behaald werd.