Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Interviewen 127012/2193/2122/1/62
Studiegids

Interviewen 1

27012/2193/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Wille Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Interviewen1 start met het klassikaal beluisteren en analyseren van korte, actuele en informatieve interviews. Daarna maak je minstens 2 korte informatieve interviews die in kleine groepjes individueel worden beluisterd en beoordeeld. Voor elk interview schrijf je een intro met daarin o.a. onderwerp, invalshoek, interviewee en link met de actualiteit. Indien nodig zorg je ook voor een afsluitende tekst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je neemt een kort informatief interview af.
Je schrijft een korte inleidende en afsluitende tekst bij een kort interview.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je selecteert, op basis van een gekozen invalshoek, geschikte vragen voor een kort, informatief interview.

Leerinhoud

'Kort (kritisch) informatief interview' : inleiding op kort informatief interview + oefeningen + minstens 2 opdrachten met feedback.

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Aanrader: 'Klink klaar Uitspraak- en intonatiegids voor het Nederlands' van Bernadette Timmermans

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Op basis van interviewopdrachten. Correctiesleutel op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Op basis van interviewopdrachten. Correctiesleutel op Digitap.