Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Journalistiek Frans34003/2193/2122/1/09
Studiegids

Journalistiek Frans

34003/2193/2122/1/09
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Sterk Martine
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 1 EN geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Frans 2 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben EN (simultaan te volgen met Project A travers les frontières OF geslaagd of getolereerd voor Project A travers les frontières).

Korte omschrijving

Het Frans geeft steeds meer van zijn geheimen prijs. Je kijkt naar tv, luistert naar de radio, leest Franstalige kranten. En daar blijft het niet bij. Je begrijpt en bespreekt Franse berichten. En je kan Franse artikels vlot samenvatten. Zo kan je in alle beroepssituaties communiceren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je leest en begrijpt langere Franse teksten over thema's zoals politiek, economie en media. Je vat de inhoud van uitzendingen of teksten mondeling samen en je neemt deel aan debat over een vertrouwd onderwerp. Je contacteert iemand telefonisch of via mail . Je stelt grammaticaal correcte vragen bij een interview over een alledaags onderwerp.
Je leest en begrijpt langere Franse teksten over thema's zoals politiek, economie et media.
Je vat de inhoud van uitzendingen of teksten mondeling samen en je neemt deel aan debat over een vertrouwd onderwerp.
Je contacteert iemand telefonisch of via mail in het Frans.
Je stelt grammaticaal correcte vragen bij een interview.

Leerinhoud

 • Grammaire : leerstof 1e jaar + l'interview +les connecteurs (uitbreiding)+ erreurs courantes (uitbreiding)
 •  Nuttige acronymen en uitdrukkingen bij vertaaloefeningen
 • Inhoud en woordenschat van  actuele artikels en uitzendingen over de actualiteit, politiek en media uit de Franstalige pers.
 • Persoonlijke research ter voorbereiding van de conversatielessen
 • Het schrijven van een mail.
 • Het telefoongesprek.
 • Vocabulaire progressif: niveau intermédiaire (zie studiewijzer digitap)

Studiematerialen (lijst)

ActualiteitVerplicht
Studiemateriaal DigitapVerplicht
SyllabusVerplicht
Erreurs courantesVerplicht€ 20,00
 • Auteur: Cornu et al
Grammaire progressive du français niveau intermédiaireVerplicht
 • Auteur: Gregoire e.a.
Taalsoftware eXplioVerplicht€ 11,50
Vocabulaire progressif du français niveau intermédiaireVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing6,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen36,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00Schriftelijk of digitaal examen over de behandelde leerstof ( zoals veelgebruikte formules bij mail en telefoongesprek, thematische woordenschat , correct stellen van vragen, erreurs courantes en veelgebruikte acronymen en uitdrukkingen bij vertaaloefeningen.)Zie ook studiewijzer op digitap
AcademiejaarKennistoets20,00Mondeling examen in examenperiode januari over de opgelegde lectuur en en luisteroefeningen. Je kan de teksten op een gestructureerde manier samenvatten en je eigen mening geven.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00Je bereidt de opdrachten voor de lessen voor en houdt de voorbereidingen bij Een planning over de inhoud en de voorbereiding staat op het digitaal leerplatform "digitap.ap.be". Tijdens de conversatielessen en mondelinge oefeningen (debatten, telefoongesprekken)wordt je geëvalueerd voor je voorbereiding, actieve deelname en taalvaardigheid tijdens de les.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00Schriftelijk of digitaal examen over de behandelde leerstof ( veelgebruikte formules bij mail en telefoongesprek, thematische woordenschat , correct stellen van vragen, erreurs courantes en veelgebruikte acronymen en uitdrukkingen bij vertaaloefeningen.)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on50,00Mondeling examen over de opgelegde lectuur, de luisteroefeningen en de actuele teksten over de behandelde thema's tijdens het jaar.