Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Français: communication orale34015/2193/2122/1/29
Studiegids

Français: communication orale

34015/2193/2122/1/29
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Leemans Hilde
Onderwijstalen: Frans
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Journalistiek Frans.

Korte omschrijving

Je hebt reeds een stevige grammaticale kennis opgebouwd. Je hanteert vlot hulpmiddelen als woordenboek, grammatica en internetbronnen. Je vindt je weg in het Franstalige medialandschap. Het vakjargon heb je onder de knie. Met die bagage ben je in staat zelfstandig mondelinge en schriftelijke opdrachten te vervullen binnen je specialisatie.

Begincompetenties (tekst)

Je kan je vlot uitdrukken over opleidingsgerichte onderwerpen zowel mondeling als schriftelijk.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je debateert vlot in het Frans omtrent actuele thema's (niveau B2).
Je licht actuele thema's mondeling toe in het Frans (niveau B2).

Leerinhoud

Mondelinge oefeningen in functie van de specialisatie :debatten rond actuele thema's, video's en mondelinge presentaties zowel individueel als in groep. Er wordt gevraagd om alles thuis voor te bereiden zodat iedereen zich vlotter kan uitdrukken met behulp van de basiswoordenschat.

Studiematerialen (lijst)

SyllabusVerplicht
Grand AtlasVerplicht
  • Auteur: Frank Tétart
Histoire des médiasVerplicht
  • Auteur: Jacques Attali

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on40,00mondeling examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie : Mondelinge vaardigheden van de studenten  worden elke les geëvalueerd op basis van teksten en luisteroefeningen ( thuis voor te bereiden)Examen : De student moet een  boek lezen over " journalistiek " en vragen over dit boek beantwoorden tijdens een mondeling examen .