Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactie 3: Video34006/2193/2122/1/14
Studiegids

Redactie 3: Video

34006/2193/2122/1/14
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Senior class video EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Video short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form EN (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills elementary)) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 3: Video OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 3: Video)).

Korte omschrijving

Je verbeeldt, filmt en monteert je onderwerp, aangepast aan het beeldmedium (televisie, ...) en aangepast aan je doelgroep. In mooi gesproken Nederlands breng je een reportages, interviews en een portretvorm. Je leert hoe je beelden en tekst één geheel vormen. Zoals in de andere keuzetrajecten, hanteer je functionele taal. Heldere synthesevaardigheid in beeld en tekst, tegen de druk van de tijd, is een conditio sine qua non.
Je analyseert voorbeelden van langere reportagevormen en implementeert narratieve structuur in je individueel werk en redactieteamwerken.

Tijd voor het grote werk. Je gaat op zoek naar onderwerpen voor diepgaande reportages. Daartoe zal je steevast de deur uit moeten.

Binnen de lessen Redactie bereid je in het kader van 'Reporting Europe' de verslaggeving van de internationale uitstap naar Straatsburg voor, en ter plekke interview je, werk je aan reportages,...

Begincompetenties (tekst)

geslaagd of getolereerd voor redactie 2 short en long form

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt in opdracht van derden zelfstandig uitzendbare audio-visuele producten (o.a. portret).

Leerinhoud

- Verschillende journalistieke genres realiseren in kwalitatieve beeldtaal: nieuwsbericht, reportage, portret, debatverslag

- Individueel werk en team (crew) werk

- Opbouw van research, concept, invalshoek, scenario tot filmplan al dan niet in redactieconcept

- Functionele en esthetische keuze van beelden, beeldgrootte, camerabewegingen, camerastandpunten, geluid, quotes en montagetechnieken voor zover ze een onderdeel zijn van het redactionele verhaal en die keuze(s) ook technisch op behoorlijk niveau uitvoeren

- Opbouw en taal van commentaartekst voor televisie reportage

- Opdrachten voor derden (onder voorbehoud)

- je kan de gepaste intro schrijven bij een online-voorstelling van je beeldproduct voor publicatie op WRAP (en socials)

- ondertiteling van onlineproducten

- de complexiteitsgraad van de taken is "zeer complex"


Studiematerialen (lijst)

TV programma'sVerplicht
How to story. Storytelling voor JournalistenVerplicht
  • Auteur: Tim Verheyden, Tom Runes

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing5,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges25,00 uren
Practicum en/of oefeningen36,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie, richtlijnen zie Digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Individuele opdracht