Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactie 3: Tekst34007/2193/2122/1/48
Studiegids

Redactie 3: Tekst

34007/2193/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Tekst en beeld
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 156,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Senior class tekst en beeld EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Tekst short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form EN (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate)) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 3: Tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 3: Tekst en beeld)).

Korte omschrijving

Tijd voor het grote werk. Je gaat op zoek naar onderwerpen voor beklijvende reportages, diepgaande achtergrondartikels en met argumenten onderbouwde opinieteksten. Daartoe zal je steevast de deur uit moeten. Intussen blijf je werken aan een rijke taal door een kritische confrontatie met je eigen teksten.

Je werkt met een kleine redactie aan twee opeenvolgende nummers van een magazine waarvan je de focus en doelgroep zelf kiest: politiek, cultuur, wetenschap, sport, ...

Intussen verzorg je de maandelijkse uitgave van Den Triangel, de buurtkrant die op vierduizend exemplaren in de omgeving van de Artesis Plantijn Hogeschool verspreid wordt. Je brengt nieuws dat iedereen die in de wijk woont of werkt, kan interesseren, je voelt de politiek verantwoordelijken aan de tand over beslissingen die de buurt aanbelangen, je praat met buurtbewoners over zaken die in de buurt gebeuren, je geeft de rubrieken van Den Triangel elke maand een boeiende invulling, enz.

Uiteraard verzorg je ook de lay-out van de krant, je maakt foto's die je verhalen kracht bijzetten, je zorgt voor spannende koppen en verhelderende bijschriften bij de foto's, kortom, je maakt van Den Triangel een fijne krant.

Je zorgt mee voor stukken op www.dentriangel.be en je onderhoudt de nieuwsstroom op het Twitter-account (#DenTriangel) en de Facebook-pagina (Den Triangel). Je bouwt mee aan de site om er een attractief en spannend medium van te maken.

Binnen de lessen Redactie bereid je in het kader van 'Project 5 Reporting Europe' de verslaggeving van de internationale uitstap naar Straatsburg voor, en ter plekke interview je, werk je aan reportages,...

Je voert een factcheck uit, eventueel in een internationale context.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt professionele publiceerbare producten in correct Nederlands.
Je maakt in een redactiegroep meerdere edities van een buurtkrant.

Leerinhoud

Productie van reportages.

Productie van achtergrondverhalen/dossiers.

Productie van nieuwsverslagen.

Productie van opiniestukken.

Uitwerking van een nummer van een magazine.

Verder uitdiepen en bijsturen van het format van buurtkrant Den Triangel, zowel de krant, de site als de sociale media.

In een internationale context interviewen, op reportage gaan, factchecks uitvoeren, ...

Studiematerialen (lijst)

Cursusmateriaal via lectorVerplicht
Stijlboek de StandaardVerplicht
  • Auteur: L. Permentier

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Vormen van groepsleren26,00 uren
Werkplekleren en/of stage26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen96,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00