Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Expert class Audio34035/2193/2122/1/30
Studiegids

Expert class Audio

34035/2193/2122/1/30
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Audio
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Senior class audio EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Audio short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form EN (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate)) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 3: Audio OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 3: Audio) EN (simultaan te volgen met Redactie 3: Audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 3: Audio)).

Korte omschrijving

In de Expert class Audio brengen gastlectoren je de echte knepen van het vak radiomaken bij.

Zo kwamen vorig jaar presentatrice Esther Coolen (StuBru), nieuwsverantwoordelijke Dylan Van Rooy (Radio 2) en podcastmaker Alexander Lippeveld (De Standaard) langs.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je realiseert professionele radioreportages voor een specifiek medium met zijn specifieke doelgroep door samen te werken met experten uit het radio werkveld.
Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je reflecteert kritisch over je handelen en producten en onderneemt/formuleert de nodige acties om je functioneren in een professionele context bij te sturen.
Je brengt opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde door een oplossingsgerichte instelling.

Leerinhoud

Audio: maken van items voor radio. Monteren van radiobijdragen op basis van interviews.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen20,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Taken en hun cijfergewicht, zie de Studiewijzer op Digitap.

Deadlines zijn belangrijk: -2p/20 van elke taak als deadline niet gehaald wordt
Aanwezigheid is ook zeer belangrijk: na eerste waarschuwing bij onwettige afwezigheid, krijgt student per afwezigheid -2/20 van het OLOD, Elke afwezigheid dient gestaafd met doktersbriefje.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele opdracht. Meer info in de Studiewijzer op Digitap.