Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediasociologie27049/2193/2122/1/59
Studiegids

Mediasociologie

27049/2193/2122/1/59
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Loos Herman
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Sociologie EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Mediasociologie bestudeert de rol van massamedia en de effecten die ze op mens en samenleving teweegbrengen. Wie beslist wat het nieuws is en hoe verhoudt de journalistiek zich tot pr-strategieën? Wat is de relatie tussen reality tv en de realiteit? Wat zeggen kijk- en luistercijfers over kwaliteit? Hebben influencers een grotere invloed dan journalisten? Op deze vragen zoeken we een onderbouwd antwoord.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je beschrijft de werking van de massamedia en hun impact op mens en samenleving.

Leerinhoud

Mediasociologie bestudeert de rol van de massamedia en de effecten die ze op mens en samenleving teweegbrengen. De cursus is opgebouwd volgens het model van Lasswell en legt achtereenvolgens de klemtoon op:

  • de zender
  • de boodschap
  • de ontvanger
  • het effect

Voor elk van deze onderdelen worden klassieke theorieën uitgelegd aan de hand van klassieke voorbeelden. Er is ook aandacht voor nieuwe (sociale) media en de manieren waarop deze de klassieke communicatietheorie uitdagen.

Studiematerialen (lijst)

Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
SyllabusVerplicht
Het zijn net mensenVerplicht
  • Auteur: JORIS LUYENDIJK

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00Kennis en inzicht worden getest in een schriftelijk examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Kennis en inzicht worden getest in een schriftelijk examen.