Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Content Marketing27056/2193/2122/1/06
Studiegids

Content Marketing

27056/2193/2122/1/06
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
 • Bachelor in het communicatiemanagement
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 2+3CC
  • Keuzepakket 2+3PRV
  • Keuzepakket 2CC
  • Keuzepakket 2PRV
  • Keuzepakket CC - 360°-/andere bach
  • Keuzepakket PRV - 360°/ andere bach
In andere opleidingen:
 • International programmes Science and Technology als Content Marketing
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van Gils Chris
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je kent al de kracht van een goed verhaal, van een uitgekiend dossier, van een pakkende achtergrondreportage, van een sprankelend interview. In de nieuwe media-context zijn het niet alleen meer de erkende media-spelers die deze content produceren. Steeds meer bedrijven, merken, overheden en instanties zetten editorial content in als communcatie tool. Content die consumenten inspireert, informeert, en entertaint .
Brands worden zelf mediaspeler en creëren compelling content stories .
Denk maar aan LEGO met de LEGO movie; Redbull met zijn fullscale Redbull TV- kanaal; Albert Hein met het AllerHande magazine.
Inleiding tot Content Marketing laat je kennismaken met deze nieuwe media discipline.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je benoemt de principes die geldig zijn binnen content marketing.
Je beschrijft de belangrijkste spelers in de content marketing industrie.
Je past de technieken van de content marketing industrie correct toe.

Leerinhoud

In het vak 'introductie tot content marketing’ geven we meer duiding en achtergrond
over deze nieuwe discipline die zich op het kruispunt van
journalistiek, advertising en communicatie bevindt.
We geven daarbij antwoord op volgende vragen:
• Wat wordt verstaan onder content marketing??
• Hoe verklaren we de opkomst van content marketing?
• Wie zijn de belangrijkste spelers?
• Wie werkt in content marketing
• Hoe werkt content marketing?
Vanuit het inzicht in de situering van content marketing, gaan we over tot het de praktijk van het vak.
We vertrekken zoveel mogelijk vanuit concrete actuele cases waar we praktische tools en
denkkaders aan toevoegen.
Zo verwerven studenten zowel inzicht als vaardigheden in content marketing.

Volgende thema’s komen aan bod:
• Situering van content marketing in de context van media, marketing & advertising 
• De  meest spraakmakende & award-winning internationale cases
(print – digitaal – audiovisueel)
• Content marketing in België: wie zijn de spelers?
• De  meest spraakmakende & award winning cases in België
(print – digitaal – audiovisueel)
• Hoe schrijf je een succesvolle content marketing strategie?
• Hoe produceer je content in een content marketing context?
• Welke zijn de belangrijkste drivers van content in een content marketing verhaal?
• Hoe maak je een editorial content plan?
• Hoe gaat een pitch in zijn werk? Hoe kun je pitches winnen? 

Studiematerialen (lijst)

Praktische oefeningenVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
Presentaties powerpointVerplicht
Aan de slag met content marketingVerplicht
 • Auteur: Aart Lensink

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Practicum en/of oefeningen30,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen38,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00De eindscore wordt verdeeld over product- en procesevaluatie.
Bij 3 afwezigheden heb je 0 voor het opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Uitsluitend productevaluatie. De precieze opdracht wordt vastgelegd na de eerste zittijd.