Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Psychologie27014/2193/2122/1/33
Studiegids

Psychologie

27014/2193/2122/1/33
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Camelbeke Joke, Spittaels Olaf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus zullen we stil staan bij de vraag wat de psychologie bestudeert. We bekijken het begrip "normaliteit" binnen de huidige tijdsgeest en bekijken de evolutie van dat begrip in de geschiedenis van de psychiatrie. We situeren het ontstaan van de psychologie en maken aan de hand van de verschillende stromingen of scholen duidelijk dat binnen de psychologie gedrag vanuit verschillende perspectieven kan bekeken worden. Elke school bekijkt haar studieobject met een andere bril en legt andere klemtonen. We bespreken het boek Borderlinetimes van Dirk De Wachter en kaarten maatschappelijke thema's aan (diagnostiek, medicatiegebruik, zelfmoord, relaties, geluk, .. ). We geven ook aandacht aan oplossingsgericht werken en oefenen even in de les. We sluiten af met verschillende vormen van psychotherapie. Doorheen de lessen is er ruimte tot verdieping en kritische reflectie. Soms wordt een nieuwe tekst gegeven om bovenstaande te toetsen.

Waar we kunnen leggen we een link met kunst of poëzie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan actuele nieuwsfeiten duiden, plaatsen en verklaren binnen een brede, vaak complexe, maatschappelijke, historische en politieke (nationale en internatioale) context.
Je kadert gedrag uit de actualiteit vanuit verschillende psychologische scholen. .
Je benoemt de hedendaagse tendensen in de psychologie.

Leerinhoud


 • We bekijken het begrip "normaliteit" binnen de huidige tijdsgeest en kijken hoe dat begrip doorheen de geschiedenis van de psychiatrie verandert van inhoud
 • Het boek Borderlinetimes van Dirk De Wachter bespreken
 • De diagnoses en de DSM V kritisch kunnen benaderen
 • De verschillende scholen en denkkaders binnen de psychologie
 • De communicatie-axioma's van Watzlawick
 • Non-verbale communicatie
 • Groepsdynamica
 • Therapievormen binnen de klinische psychologie
 • Oplossingsgericht denken
 • Indien nog tijd: een tekst ter discussie

Studiematerialen (lijst)

Digitap: tekstenVerplicht
Eigen lesnota'sVerplicht
PowerpointVerplicht
CursusVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets100,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00schriftelijk examen