Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Intercultural communication13855/2193/2122/1/88
Studiegids

Intercultural communication

13855/2193/2122/1/88
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het communicatiemanagement als Intercultural communication-Mobility 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Bulck Helga
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 350,00

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

This course is about intercultural differences and you experiencing them. The heart of the course is an intercultural experience in any setting. In relation to this experience you check your knowledge about the topics of the course. The main focus of this course is the importance of intercultural competence.
Starting with insights on culture and communication the following subjects will be covered: demographic and cultural issues, narrative approach, communication models and patterns, dimensions of culture, cultural adaptations perspectives, culture shock and intercultural competence. The assignments will reflect on your experience which will have broadened your horizon and intercultural skills.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Je kan gepast omgaan met interculturele verschillen en heb een grensoverschreidende, internationaal gerichte ingesteldheid.
Je gaat gepast om met interculturele verschillen tijdens een buitenlandse ervaring.

Leerinhoud

The heart of the course is the intercultural experience in different settings. In relation to this experience you check your knowledge about the following topics of the course:

 • Importance of intercultural communication: demographic and cultural issues.
 • communication models
 • dimensions of culture
 • communication and culture
 • intercultural competences

The assignments will reflect on your intercultural experience which will have broadened your horizon and intercultural skills.

Studiematerialen (lijst)

Presentaties powerpointVerplicht
Aanbevolen lectuur: Cooper-Calloway-Thomas and Simonds (2007), A text with readings, 339p.Verplicht
Aanbevolen lectuur: Pearson and Oetzel (2010), Intercultural communication, A layered approach, 400p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: Chaney, Martin (2014), Intercultural business communication, 6 th edition, 320p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: Harvey Allard (2014), Understanding and managing diversity, 432p.Verplicht
Aanbevolen literatuur: J.W. Neuliep (2015), Intercultural Communication, a contextual approach, 501p.Verplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht35,00Paper mobility 3In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)65,00Multiple tasks
In case you would have passed for this part at the first exam moment, the points of this part will be transferred to the resit


Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht35,00Paper mobility 3
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on65,00Multiple individual tasks