Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Layout29926/2193/2122/1/04
Studiegids

Layout

29926/2193/2122/1/04
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Minnebo Johan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben .

Korte omschrijving

Binnen gedrukte media wordt elk geschreven artikel eerst vormgegeven alvorens het wordt gepubliceerd in bv een krant of magazine. Het grafisch ontwerp dicteert tot op zekere hoogte ook de lengte en opzet van het artikel - de twee gaan hand in hand. Daarom is het een voordeel als je als aankomend journalist weet hoe je moet vormgeven, waar je op moet letten, welke terminologie je moet gebruiken en hoe je de  bijbehorende software moet gebruiken. In dit vak leer je via creatieve opdrachten geschreven content gericht vorm te geven en de programma's Adobe InDesign, Illustrator  en Photoshop te gebruiken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je geeft geschreven content gericht vorm met de programma's Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop.
Je maakt een functionele, leesbare en aantrekkelijke lay-out, die samenhangt met de inhoud en die is afgestemd op de doelgroep.

Leerinhoud

Basisbeginselen van grafisch ontwerpen in een editoriale context.

Geavanceerd werken met Adobe InDesign, Illustrator en (in beperkte mate) Photoshop.


Studiematerialen (lijst)

DigitapVerplicht
Software (Adobe In Design, Photoshop en Illustrator)Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen22,00 uren
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Permanente evaluatie: drie afwezigheden resulteren in een nul voor het volledige opleidingsonderdeel.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on50,00Je krijgt een examen waarmee je kennis van de programma's Adobe InDesign, Illustrator en Photoshop worden getoetst. Zie Digitap voor details.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00Je krijgt een vervangende opdracht. Zie Digitap voor details.