Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Storytelling online34011/2193/2122/1/87
Studiegids

Storytelling online

34011/2193/2122/1/87
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Schutter Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Digital content creation 1 OF geslaagd of getolereerd voor Social media.

Korte omschrijving

Waar we in het opleidingsonderdeel Social media de basis gelegd hebben voor online vaardigheden die elke journalist zou moeten beheersen, stimuleren we in het opleidingsonderdeel Storytelling online journalisten in spe om die vaardigheden verder te verdiepen en om het voortouw te nemen in experimenteren met en nadenken over innovatie in digitale media. We doen dat door een combinatie van reflectie en discussie enerzijds en hands on digital storytelling anderzijds.
In reflectie en discussie volgen we systematisch de trends en het nieuws over innovaties in online media en bekijken we nieuwe businessmodellen in (online) media, inclusief businessmodellen voor innovatieve start ups.
De basis voor hands on digital storytelling zijn de eigen blog en longread en de eigen website journalistiek.ap.be. We gebruiken die kanalen om basisvaardigehden van schrijven voor online verder te verdiepen, maar ook om te experimenteren met nieuwe formats en technieken, zoals interactieve infografieken, datavisualisatie, en 360° video.

De hoofdmoot van het semester is een groepsopdracht waarbij je in een team een innovatief digitaal journalistiek concept, format of toepassing uitdenkt en presenteert in een pitch. Voor deze oefening maak je ook een rudimentair business plan: je denkt na over het marktpotentieel en de kostenstructuur van je voorstel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je verspreidt journalistieke verhalen maximaal door digitale publicatie via sociale media.
Je realiseert een innovatief digitaal concept of format (bv infographic, VR) om journalistieke verhalen te verspreiden.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiënt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je beheert in groep een journalistieke website.
Efficiënt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je werkt op effectieve wijze in team aan een innovatief digitaal journalistiek concept, format of toepassing.

Leerinhoud

Individuele blog
Concept en pitch-presentatie van een innovatief format of toepassing voor online nieuws (concept, interactief prototype, rudimentair business plan)
Systematisch volgen van trends en nieuws over innovaties in online media
Intro in nieuwe businessmodellen in (online) media
Google Analytics gevorderd
SEO gevorderd, incl gebruik van Yoast
Intro 360° video
Redactie jou.ap.be

Studiematerialen (lijst)

Individuele taken en individueel opdrachtenbladVerplicht
Presentaties tijdens de les gebruiktVerplicht
Richtlijnen via DigitapVerplicht
journalistiek.ap.beVerplicht
Websites tijdens de les vermeld of gebruiktVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges6,00 uren
Practicum en/of oefeningen12,00 uren
Vormen van groepsleren12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Opdrachten en evaluatiecriteria worden tijdens de lessen gegeven en deels tijdens workshops in de lesuren uitgevoerd
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00individuele projectopdracht