Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Master minor30981/2193/2122/1/81
Studiegids

Master minor

30981/2193/2122/1/81
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
In andere opleidingen:
 • Bachelor in het communicatiemanagement als OOK Masterminor #
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Universiteit Antwerpen: Media, retoriek en democratie (6SP) (6 studiepunten)
 • Universiteit Antwerpen: Political rhetoric (6 studiepunten)
 • Universiteit Antwerpen: Politicologie (6 studiepunten)
 • Universiteit Antwerpen: Reclame, sponsoring en public relations (6 studiepunten)
 • Universiteit Antwerpen: Theorie van de visuele communicatie (6SP) (6 studiepunten)
 • Vrije Universiteit Brussel: Inleiding tot de communicatiewetenschappen(6SP) (6 studiepunten)
Co-titularis(sen): Cornil Koen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 40 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Als voorbereiding op de schakel naar Communicatiewetenschappen kan je een vak aan de UA volgen waarmee je enerzijds de 2 keuzevakken van 3JOU afwerkt en anderzijds al een credit behaalt van een vak uit het schakelprogramma.

Afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel. Zie ECTS-fiche van het gekozen opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je verbreedt je professionele horizon en toont je competent in de leerinhoud van een opleidingsonderdeel van een andere opleiding.

Leerinhoud

Afhankelijk van het gekozen opleidingsonderdeel. Zie de ects fiche van het gekozen opleidingsonderdeel.

Toetsing (tekst)

Zie ECTS fiche betrokken opleidingsonderdeel. De evaluatie gebeurt aan de universiteit van het gekozen opleidingsonderdeel. De student levert het creditbewijs aan om de punten in AP te laten registreren.