Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Stemtraining extra35083/2193/2122/1/63
Studiegids

Stemtraining extra

35083/2193/2122/1/63
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket 3JOU
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Verstraeten Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Stemtraining 1 OF geslaagd of getolereerd voor Stem en spraak.

Korte omschrijving

Je ontwikkelt een heldere en draagkrachtige spreekklank. Sfeerlezen staat voorop: van journalistieke én commerciële teksten. Als voice-over ga je organisatievideo's inspreken, in overeenstemming met de wensen van de opdrachtgever. Je maakt een korte podcast. De eerste sessie is een logopedische screening.

Begincompetenties (tekst)

Je bent geslaagd voor Stem en spraak.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je gebruikt je stem perfect voor professioneel inspreken.
Je presenteert mondeling op professionele wijze.

Leerinhoud

 • Stemgebruik, stemmisbruik en -hygiëne
 • Stemrelaxatie
 • Stemtypes
 • Substandaard, variatie en register
 • Krakerigheid
 • Steminzet
 • Prosodie (m.n. frasering en ritmewisselingen)
 • Sfeerlezen van journalistieke, literaire en commerciële teksten
 • Voice-over: institutionele, bedrijfs- en socialprofitvideo's

Studiematerialen (lijst)

Audiovisueel materiaalVerplicht
Cursus StemtrainingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen55,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00100% permanente evaluatie op basis van mondelinge testen. Details in de studiewijzer op Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Individuele opdracht: mondelinge inspreekproef: een onvoorbereide inspreektekst (minstens 2 min.), met aandacht voor uitspraak, intonatie, tempo, pauzes, stemkwaliteit en sfeerzetting.