Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Project Mediabad34018/2193/2122/1/34
Studiegids

Project Mediabad

34018/2193/2122/1/34
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Van de Venne Inge
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 76,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Meteen vanaf het eerste jaar Journalistiek kiezen we resoluut voor praktijk. Vanaf de eerste week zal je worden ondergedompeld in het Vlaamse medialandschap en de actualiteit. Je onderzoekt de Vlaamse media en hun aanpak. 

Na de herfstvakantie is er een lesvrije projectweek en werk je in kleine redacties aan een journalistiek product. Daarin onderzoek je hoe Vlaamse media berichten over de actualiteit. En in een mondelinge presentatie leg je uit waarom ze dat zo doen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vertrouwd zijn met diverse journalistieke (gespecialiseerde) werkomgevingen en het (internationale) medialandschap en in staat zijn kritisch te reflecteren over de rol van de journalistiek, de ontwikkelingen binnen het vakgebied en de maatschappelijke, ethische, deontologische en juridische implicaties van journalistieke uitingen.
Je licht de eigenheid toe van de verschillende media in Vlaanderen en op welke manier zij berichten over de actualiteit.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiƫnt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je organiseert in kleine redactiegroep, tegen een strakke deadline, een journalistieke opdracht (over de actualiteit in Vlaanderen)
Efficiƫnt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je toont duidelijk engagement bij het samenwerken aan een journalistieke opdracht (over de actualiteit in Vlaanderen).

Leerinhoud

Actualiteit : op de voet volgen van het nieuws.

Medialandschap : verschillende kanalen bestuderen en vergelijken

Projectweek Mediabad

Je leert werken in kleine redactiegroepen van gemiddeld vier studenten. Elke groep krijgt een coach die de groep begeleidt, maar niet verantwoordelijk is voor het resultaat.

Je leert je werk spreiden doorheen het semester.

Je kan je bevindingen schriftelijk en mondeling motiveren en verdedigen.

Studiematerialen (lijst)

TV programma'sVerplicht
InfobrochureVerplicht
diverse bronnen zoals boeken, kranten, interviews, internet, documentaires, recensies, ...Verplicht
Sociale media: Twitter, Facebook,...Verplicht

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing1,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges
Practicum en/of oefeningen
Vormen van groepsleren55,00 uren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen20,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Opdracht in kleine redactiegroepen tijdens een week in het academiejaar. Meer info en brochure tijdens de contacturen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele opdracht. Zie infobrochure.