Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Taaltraining Nederlands 234045/2193/2122/1/79
Studiegids

Taaltraining Nederlands 2

34045/2193/2122/1/79
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 + Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Taaltraining Nederlands 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 20 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Je leert grammaticale valkuilen herkennen én omzeilen. Bovendien schrijf je veel: opiniestukken en fictieverhalen. En je breidt je woordenschat verder uit dankzij de verplichte lectuur, een aantal taalmails en gerichte oefeningen.

Je krijgt met andere woorden het Nederlands nog beter onder de knie.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Zich mondeling op correcte wijze uitdrukken in het Nederlands, Frans en Engels en de gepaste houding aannemen bij het leggen en onderhouden van journalistieke contacten om professioneel te functioneren in diverse (complexe) journalistieke werksituaties en contexten.
Je schrijft grammaticaal correcte Nederlandse teksten of zinnen.

Leerinhoud

Herkenning, analyse en remediëring van veelgemaakte grammaticale fouten. De student wordt zo geoefend in het eindredactionele aspect van journalistiek schrijven.

De student schrijft zowel opiniërende stukken als fictieverhalen.

De student diept de taalbeheersings- en spellingkennis van zijn moedertaal verder uit en focust op de beheersing ervan in functie van wat nodig is om journalistieke teksten te schrijven.

Daarnaast breidt de student zijn woordenschat uit.


Studiematerialen (lijst)

Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. HandboekVerplicht
  • Auteur: De Smet/De Vuyst
Nederlands: mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid. WerkboekVerplicht
  • Auteur: De Smet/De Vuyst

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing4,00 uren
  • Omschrijving: In januari en in juni 2 uur.
  • Duur: Academiejaar
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen48,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets10,00Woordenschat en taalkwesties. 5% in januari, 5% in juni.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Digitaal examen in januari. Correct formuleren (grammaticale kwesties) en schrijven.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Digitaal examen in juni: schrijven.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)20,00Een kortverhaal schrijven.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)30,00In het eerste en tweede semester werk je aan een aantal schrijfopdrachten. 20% van de punten per semester.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets10,00Woordenschat en taalkwesties.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on70,00Digitaal examen: correct formuleren, schrijven.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on20,00Kortverhaal.