Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactie 2: Tekst short form34026/2193/2122/1/15
Studiegids

Redactie 2: Tekst short form

34026/2193/2122/1/15
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Allard Nathalie, Crols Bram, Frateur Wouter, Marain Frederik, Van de Venne Inge, Van Gils Chris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) OF ((geslaagd of getolereerd voor Junior class audio OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Audio/Video) EN (geslaagd of getolereerd voor Junior class tekst en beeld OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 1: Tekst))) EN ((simultaan te volgen met Redactie 2: Video short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Video short form) EN (simultaan te volgen met Redactie 2: Audio short form OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Audio short form) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2) EN (simultaan te volgen met Interviewen 2 OF geslaagd of getolereerd voor Interviewen 2) EN (simultaan te volgen met Social media OF geslaagd of getolereerd voor Social media)).

Korte omschrijving

Je werkt in een kleine crossmediale redactie aan nieuwsverhalen, tegen een strikte deadline: 's morgens begin je eraan, 's avonds is je stuk klaar.

Je schrijft nieuwsberichten en nieuwsverslagen, interviews en fotobijschriften. Je maakt koppen, intro's, tussenkoppen en streamers als je eindredactie doet op de stukken van je redactieleden.

Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in de Shortform redacties en je publiceert je producten op de online platformen van shortform.


OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt onder begeleiding en vanuit eigen research een beknopte geschreven reportage voor wrap.apstudent.be.

Leerinhoud

Je schrijft nieuwsberichten en nieuwsverslagen.

Je verwerkt interviews tot vlot leesbare artikels.

Je maakt fotobijschriften, koppen, intro's, tussenkoppen en streamer.

Je doet eindredactie op de stukken van je redactieleden.


Voor dit opleidingsonderdeel werk je samen in de Shortform redacties en je publiceert je producten op de online platformen van Shortform.

Studiematerialen (lijst)

Eenzaam tussen mensenVerplicht
  • Auteur: Hodge Leslie
Stijlboek de StandaardVerplicht
  • Auteur: L. Permentier

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges10,00 uren
Vormen van groepsleren45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen23,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on100,00Je krijgt op het inzagemoment een aantal opdrachten die je bij het begin van de tweede examenperiode indient.