Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Expert class Video34037/2193/2122/1/01
Studiegids

Expert class Video

34037/2193/2122/1/01
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Crols Bram
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

((geslaagd of getolereerd voor Senior class video EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Video short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form EN (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate)) EN (simultaan te volgen met Mediatechnieken 3: Video OF geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 3: Video) EN (simultaan te volgen met Redactie 3: Video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 3: Video)).

Korte omschrijving

In de Expert classes leren experts uit het werkveld jou de echte knepen van het vak. Per traject Tekst en Beeld / Video / Audio brengen ze in kleine groepen hun praktische ervaring binnen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Informatie uit diverse media (tekst/beeld/geluid) combineren en verspreiden over meerdere mediaplatformen binnen een cross-mediale context, gebruikmakend van de basistechnieken van o.a. fotografie, lay-out en grafische vormgeving. Voor complexe fotografische, lay-outmatige of technische taken en/of formats wordt er samengewerkt met specialisten.
Je realiseert professionele videoreportages voor een specifiek medium met zijn specifieke doelgroep door samen te werken met experten uit het AV-werkveld.
Persoonlijke leerbehoeften analyseren en uit eigen beweging actief zoeken naar kansen om de eigen competenties te verrijken. Kritisch nadenken over eigen handelen en eigen producten en open staan voor bijsturing. Oplossingsgericht ingesteld zijn om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen. Ondernemingszin aan de dag leggen. Actuele gebeurtenissen en tendensen opvolgen. Keuzes maken om zich te specialiseren in bepaalde aspecten of deelgebieden van het beroep.
Je reflecteert kritisch over je handelen en producten en onderneemt/formuleert de nodige acties om je functioneren in een professionele context bij te sturen.
Je brengt opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde door een oplossingsgerichte instelling.

Leerinhoud

Professionele journalisten geven opdrachten en evalueren de studenten.

Je werkt voor een specifiek medium met zijn specifieke doelgroep aan videoreportages of afgeleiden door samen te werken met experten uit het werkveld.

Je denkt kritisch na over je handelen en producten en staat open voor bijsturing en verbetering van je functioneren in een professionele context. Je bent oplossingsgericht ingesteld om opdrachten zonder veelvuldige hulp tot een goed einde te brengen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges13,00 uren
  • Duur: Semester
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht permanent (Permanente evaluatie)100,00Aanwezigheid vereist of te staven met gewettigde afwezigheidsdocument.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Individuele opdracht