Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Mediatechnieken 3: Video34038/2193/2122/1/35
Studiegids

Mediatechnieken 3: Video

34038/2193/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Video
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Bubbe Chris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2021 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(geslaagd of getolereerd voor Senior class video EN geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate) OF (geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Video short form EN geslaagd of getolereerd voor Redactie 2: Crossmedia long form EN (geslaagd of getolereerd voor Mediatechnieken 2 OF geslaagd of getolereerd voor Mediaskills intermediate)) EN (simultaan te volgen met Redactie 3: Video OF geslaagd of getolereerd voor Redactie 3: Video).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Verzamelde informatie via de noodzakelijke mediumspecifieke vaardigheden verwerken tot een uitzendbaar audiovisueel of auditief product waarbij de inhoud, de opbouw en de toon passen bij het journalistieke genre, de format en de doelgroep.
Je werkt op gevorderd niveau met professionele camera's, geluidsapparatuur, lichtinstallaties, montagesoftware en de TV-studio.
Je maakt journalistieke audiovisuele producten van uitzendbare TV kwaliteit (niveau nationale media).

Leerinhoud

Dit onderdeel vormt een technische en vormelijke ondersteuning bij de redactionele opdrachten die gegeven worden in Redactie 3: Video en Expert class Video.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges4,00 uren
Practicum en/of oefeningen18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen56,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Het eindcijfer wordt gebaseerd op de technische kwaliteit van een selectie van opdrachten die je maakt voor Redactie 3: Video. Voor meer informatie zie Digitap.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands on100,00Als je dit vak moet hernemen krijg je één of meerdere filmopdracht(en). Informatie over deze opdracht zal na de eerste examenperiode verschijnen op digitap.