Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Redactieproject Tekst34043/2193/2122/1/11
Studiegids

Redactieproject Tekst

34043/2193/2122/1/11
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in de journalistiek, trajectschijf 3
    Keuzepakket:
    • Keuzepakket Stage
    • Keuzepakket Stage VP
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Frateur Wouter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2022 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit getolereerd).
Totale studietijd: 234,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben EN binnen trajectschijf 2 al minstens 55 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

De druk van de deadline gaat de hoogte in! Je werkt met je medestudenten in autonome, vaak crossmediale, redacties, vooral voor externe opdrachtgevers. Het werk dat je aflevert, verschijnt dus echt. Je bent verantwoordelijk voor sites, kranten of tijdschriften.

Met je redactieteam bewijs je dat je helemaal klaar bent voor het professionele leven.

In het verleden werkten we al samen met het MAS, Family Justice Centre, hetpaleis, Toneelhuis, Red Star Line Museum, VDAB, Levanto, Jong & Van Zin, ... Journalisten, van De Morgen, Humo, Knack en Knack Focus,... evalueren je producties én geven feedback, en we namen deel aan het internationale project invisible-cities.eu.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vlotte, foutloze, goed gestructureerde (publiceerbare/bruikbare) Nederlandstalige journalistieke formats (producten) maken waarbij de inhoud, de opbouw, het volume en de toon van het eindproduct passen bij het medium (print/tv/radio/web) en de doelgroep.
Je maakt in een redactiegroep en in een dagelijks productieritme geschreven reportages voor een specifieke doelgroep.
Je kan op eigen initiatief met een gerichte zoekstrategie en gebruikmakend van een gepaste techniek selectief, kritisch en objectief, relevante informatie verwerven, analyseren en dubbelchecken uit diverse Nederlandstalige en anderstalige (traditionele, wetenschappelijke en alternatieve) bronnen en informatiekanalen. Dit ook in niet-vertrouwde en complexe contexten.
Je hanteert doorgedreven researchvaardigheden in een complexe redactiecontext.
Autonoom relevante en passende onderwerpen en invalshoeken bepalen en evalueren, rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep, het medium, de nieuwswaarde en de betrouwbaarheid van de bron.
Je kiest relevante onderwerpen en invalshoeken rekening houdend met het productiedoel, de doelgroep en het medium in een complexe redactiecontext.
Onder hoge tijd- of werkdruk effectief blijven functioneren door efficiƫnt organiseren en plannen van journalistieke activiteiten en het correct inschatten van de gevolgen van (eigen) beslissingen en acties. Activiteiten, taken en afspraken correct opvolgen, rekening houdend met deadlines en systematisch te werk gaan bij het analyseren van niet-vertrouwde complexe problemen.
Je bent verantwoordelijk voor het proces (van brainstorm tot afgewerkt product) van meerdere mediumspecifieke realisaties op wekelijks of maandelijkse basis.
Efficiƫnt en collegiaal functioneren als lid van een multidisciplinair team (mono-mediale/multi-mediale/cross-mediale redactie) waarbij men met respect voor anderen uiting geeft aan de eigen mening en standpunten. Constructief en samenwerkingsgericht deelnemen aan het proces van overleggen en handelen met de bereidheid en kunde om werkstukken (eigen en van anderen) en procedures bij te sturen. Medeverantwoordelijkheid opnemen voor collectieve doelen en resultaten.
Je werkt op effectieve wijze in team aan een publiceerbaar/uitzendbaar journalistiek eindproduct.

Leerinhoud

In crossmediaal redactieverband werken aan -hoofdzakelijk - externe opdrachten. Deelname aan internationaal project invisible-cities.eu.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren234,00 uren
  • Omschrijving: In een redactie werk je aan - hoofdzakelijk - externe opdrachten

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands on permanent (Permanente evaluatie)100,00Tijdens de redactieprojecten werken de studenten elke weekdag de hele dag op de campus/ op de redactie: vergaderingen, overleg, redactie en eindredactie, voorbereiding interviews, ...