Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Familiaal vermogensrecht/234233/2196/2122/1/48
Studiegids

Familiaal vermogensrecht/2

34233/2196/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaenssens Kristine, Vander Heyde Anna
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Personen- en familierecht/4).

Korte omschrijving

Het vak geeft een volledig overzicht van het actuele huwelijksvermogensrecht onderbouwd met rechtspraak en rechtsleer en praktijkvoorbeelden.

Speciale aandacht gaat ook naar de nieuwe maatschappelijke tendenzen terzake.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis burgerlijk recht en bronnenstudie en algemeen het vermogen om te analyseren

OLR-Leerdoelen (lijst)

Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student past aan de hand van een concrete casus de verworven kennis toe en werkt een oplossing uit.
De student definieert de clausules die in een huwelijkscontract kunnen worden opgenomen en schat de juridische gevolgen in.
De student schetst de rol van het huwelijksvermogensstelsel bij vereffening - verdeling.
De student schetst de alternatieven voor de wettelijke huwelijkscontracten.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student benoemt de verschillende huwelijksstelsels en hun juridische consequenties.

Leerinhoud

Deel 1 Huwelijksvermogensrecht:
- Primair stelsel
- Secundair stelsel

Deel 2: Samenwoningsvermogensrecht:
- Wettelijke samenwoning
- Feitelijke samenwoning

Studiematerialen (lijst)

Familiaal vermogensrecht in essentieVerplicht
 • Auteur: Barbaix, R.
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)10,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)20,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: 15 minuten examen met voorbereidingstijd van ongeveer 30 minuten

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets60,00schriftelijk examen
Voor 12 punten: open vraagstelling omtrent kennis en inzicht
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off40,00schriftelijk examen voor 8 punten: toepassingsopdracht rond huwelijkscontracten en wijzigingen rond huwelijkscontrachten (casus)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off40,00schriftelijk examen: voor 8 punten: toepassingsopdracht rond huwelijkscontracten en wijzigingen rond huwelijkscontrachten (casus)
Tweede examenperiodeKennistoets60,00schriftelijk examen
Voor 12 punten: open vraagstelling omtrent kennis en inzicht

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.