Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Onroerend goed/115537/2196/2122/1/25
Studiegids

Onroerend goed/1

15537/2196/2122/1/25
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
    • Real Estate Manager
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Den Broeck Wim
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.10.2021 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel heeft tot doel de student kennis te laten maken met de juridische en praktische aspecten van onroerend goed en de aanverwante transacties.

Begincompetenties (tekst)

Algemene juridische begrippen als parate kennis.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Behandelt complexe casussen binnen het juridische domein van de vastgoedmarkt en de notariële praktijk oplossingsgericht.
De student beantwoordt alle courante vragen m.b.t.mede-eigendom en zet deze regels in de praktijk om.
De student maakt verkoops - verhuurcontracten op.
De student lost op een zelfstandige en gefundeerde juridische manier zowel in het notariaat als op een immobiliënkantoor de dagelijkse praktische probleemgevallen op.
De student legt de basisbegrippen van ruimtelijke ordening en milieuwetgeving uit en kan enkele raakpunten aanhalen m.b.t. onroerende goederen.
De student maakt autonoom een plaatsbeschrijving op.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student beantwoordt alle courante vragen m.b.t.mede-eigendom en zet deze regels in de praktijk om.
De student verduidelijkt de verhoudingen tussen de contracterende partijen en zet het om in adviezen en/of overeenkomsten.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de evoluties in de wetgeving m.b.t. alle mede-eigendom, huurwetgeving, goed op en kan aangeven hoe zij de uitkomst van een concrete juridische vraagstelling kunnen beïnvloeden.

Leerinhoud

•Verkoopsovereenkomst en akten en alle aanverwante juridisch praktische toepassingen
•DE VERSCHILLENDE huurovereenkomsten (huur hoofdverblijfplaats,handelshuur,huur garage enz.)
•MEDE-EIGENDOM en regels m.b.t. het beheer ervan
•OPMAKEN plaatsbeschrijving en samenstelling verkoop-en-of verhuurdossier

Studiematerialen (lijst)

55 vragen en antwoorden voor de syndicusVerplicht€ 38,50
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges34,00 uren
Practicum en/of oefeningen6,00 uren
Vormen van groepsleren2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen139,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off80,00mondeling examen
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00een vergelijkende polisstudie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.