Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Ondernemingsrecht/132948/2196/2122/1/08
Studiegids

Ondernemingsrecht/1

32948/2196/2122/1/08
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Bogman Dominique, Tijs Wenzel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.10.2021 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Verbintenissen/1) EN eerder ingeschreven voor Boekhouden & handelsdocumenten/3 EN eerder ingeschreven voor Boekhouden & handelsdocumenten/4.

Korte omschrijving

Waarom wijkt het ondernemingsrecht af van het basisrecht ? Wat is de verhouding tussen ondernemingsrecht en burgerlijk recht ? Heeft de 'ondernemer' een uitzonderlijke hoedanigheid ? De opstart en vestiging als ondernemer, een overzicht van de belangrijkste items in het het nieuwe vennootschappenrecht, de marktpraktijken en het mededingingsrecht komen aan bod. Verder wordt ook het einde van de ondernemingsactiviteit behandeld met de Wet Continuïteit ondernemingen en de faillissementswetgeving.

Begincompetenties (tekst)

Teksten kunnen analyseren en samenvatten.
Grondige kennis van het burgerlijk recht en de bronnenstudie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student benoemt en beschrijft de voornaamste onderdelen van het Europees economisch recht, zoals de drie pijlers ervan.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student kent de nodige juridische bronnen van de marktpraktijken in reclame, in verkoop en dienstverlening en past deze toe.
De student kent de verschillende tussenpersonen in het handelsgebeuren.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student benoemt en beschrijft de voornaamste onderdelen van de het handelsrecht. De student kent de voorwaarden om handel te drijven.
De student past de de principes van vrije markt en eerlijke concurrentie toe.
De student benoemt en beschrijft de voornaamste onderdelen van het Belgische economisch recht (zijnde de Marktpraktijkenwet en de wetgeving inzake onderneming in moelijkheden)
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student beschrijft de verschillende handelsvennootschapsvormen en legt het verschil ertussen uit.

Leerinhoud

Algemene regels van het ondernemingsrecht

De onderneming
De handelstussenpersonen; contracten in het ondernemingsgebeuren;
De overdracht van een handelszaak
Waardepapieren
Intellectuele eigendomsrechten
Begrippen van Europees economisch recht
Begrippen van Belgisch economisch recht; Marktpraktijken 
Einde van de ondernemingsactiviteit inclusief de faillissementswetgeving en WCOStudiematerialen (lijst)

Ondernemingsrecht in hoofdlijnenVerplicht
 • Auteur: Eric Dirix
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)78,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)66,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off25,00schriftelijk examen waarbij de vraag naar en oplossing tot leerstof via casus wordt gesteld. Gebruik van wetboek is mogelijk.

Gebruik van wetboek is toegelaten zonder annotaties.
AcademiejaarKennistoets75,00schriftelijk examen waarbij de vraag naar terminologie, inzicht, weergave van leerstof. Gebruik van wetboek is toegelaten zonder annotaties.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off25,00schriftelijk examen waarbij de vraag naar en oplossing tot leerstof via casus wordt gesteld. Gebruik van wetboek is mogelijk.

Gebruik van wetboek is toegelaten zonder annotaties.
Tweede examenperiodeKennistoets75,00schriftelijk examen waarbij de vraag naar terminologie, inzicht, weergave van leerstof. Gebruik van wetboek is toegelaten zonder annotaties.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.