Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Personeelsbeleid/115595/2196/2122/1/57
Studiegids

Personeelsbeleid/1

15595/2196/2122/1/57
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Social Law Consultant
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Roels Bart
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.10.2021 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben).

Korte omschrijving

Should we do away with HRM?

There is good reason for HRM's beleaguered situation. It is often ineffective, incompetent and costly.

But the truth is that HRM has never been more necessary! The competitive forces that managers and organisations face today and will face in the future demand for organisational and human excellence.

Begincompetenties (tekst)

•General insight in the functioning of an organisation and the primary expectations of people in their functioning as staff members.
•The student can independently process information in order to solve complex problems.
•He/she has the cognitive skills to make conclusions out of apparently not related information.
•The student has sufficient communicative and interpersonal skills.

OLR-Leerdoelen (lijst)

treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
The student develops a critical view concerning theories and models of HRM.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
The student can define the main areas of human resource management and their interrelationship.
The student can explain the importance of a solid HRM policy to improve the performance of staff members as well as the functioning of an organisation.
The student can explain the role in HRM of the different members of an organisation: staff members, line manager and HR-manager.

Leerinhoud

•What is HRM?
•HRM and the Individual Worker
•HRM, Strategy and Performance
•The Labour Market Context of HRM
•The National and International Context of HRM
•HRM in Practice: People Resourcing, Managing Performance, Managing Reward, Human Resource Development, Employment Relations
•Contemporary Issues in HRM

Studiematerialen (lijst)

ReaderVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen78,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Paper en Presentatie
AcademiejaarKennistoets50,00Schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets100,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.