Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Boekhouden & handelsdocumenten/325397/2196/2122/1/33
Studiegids

Boekhouden & handelsdocumenten/3

25397/2196/2122/1/33
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Decleir Inge, Van Brandt Theresa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 21.02.2022 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 77,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De cursus beoogt een brede basiskennis boekhouden bij te brengen. Daarbij zijn vooral inzicht en redeneervermogen belangrijk. Speciale aandacht wordt besteed aan de kernwoorden in boekhouden: schulden, bezittingen, vorderingen, kosten en opbrengsten.

Begincompetenties (tekst)

Rekenvaardigheden en basiskennis wiskunde

De studenten zijn vertrouwd met de meest elementaire basiskennis wiskunde.

Zij kennen de basisbeginselen van rekenkunde, omzetting naar %, interest berekenen, berekening van een percentage inclusief/exclusief, "regel van drie".

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student boekt aan- en verkopen en BTW-verrichtingen.
De student bouwt de stof logisch mee op en begrijpt het hoe en waarom van de boekingen.
De student leest een balans en begrijpt de inhoud.
De student voert een boekhouding van begin-tot eindbalans.
De student werkt met een rekeningstelsel en begrijpt de achterliggende basisverrichtingen.

Leerinhoud

- het systeem van het dubbel boekhouden

- de balans en de balanssrekeningen

- de resultatenrekeningen

- journaal en grootboek

- aankopen, verkopen en voorraadwijzigingen

- elementen van wetgeving

Studiematerialen (lijst)

Boekhouden voor het beleidVerplicht€ 24,25
 • Auteur: C. Van Liedekerke & G. Walraevens & Els Koolen & Luk Van Haute
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)10,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off80,00Schriftelijk examen: Oefeningen. Verdere instructies zie digitap.
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Digitaal: theorie. Verdere instructies zie digitap
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets20,00Schriftelijk examen: theorie. Verdere instructies zie digitap
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00schriftelijk examen: oefeningen. Verdere instructies zie digitap

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.