Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Notarieel familierecht/215543/2196/2122/1/35
Studiegids

Notarieel familierecht/2

15543/2196/2122/1/35
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
    Keuzeoptie:
    • Avondtraject RP
    • Real Estate Manager
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 7 studiepunten
Co-titularis(sen): Lecoutre Rudi, Nelen Walter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 182,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (eerder ingeschreven voor Erfrecht/4) EN (eerder ingeschreven voor Familiaal vermogensrecht/2).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel beoogt studenten voor te bereiden op tewerkstelling in de notariële praktijk, respectievelijk in de sector immobiliën d.m.v. het aanbrengen en uitdiepen van praktische casussen omtrent het vakgebied.

Begincompetenties (tekst)

•Burgerlijk recht
•Erfrecht
•Huwelijksvermogensrecht

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student omschrijft de tendensen in de rechtspraak inzake notarieel familierecht.
De student schrijft een kritisch werkstuk betreffende de adoptiereglementering en vereffening - verdeling. mondelinge presentatie
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student stelt een EOT samen obv de informatie en aangeleverde stukken van de scheidende cliënten.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student geeft advies aan ongehuwde cliënten mbt aankoop van onroerend goed.
De student geeft de erfrechtelijke gevolgen van de keuzes die men maakt bij aankoop van onroerend goed (in eerste instantie belangrijk voor ongehuwde kopers).
De student schat de fiscaal rechtelijke gevolgen van de gemaakte keuze in.
Via de kennis van het notarieel familierecht in staat zijn om als notarieel medewerker voor een concreet dossier zelfstandig een oplossing uit te werken en cliënten correct en duidelijk in te lichten en te adviseren (uitgewerkt aan de hand van een casus).
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student omschrijft de tendensen in de rechtspraak inzake notarieel familierecht.

Leerinhoud

•Adoptiewetgeving (deel 1)
•Vereffening en verdeling na echtscheiding respectievelijk na overlijden (deel 1)
•Echtscheiding door onderlinge toestemming (E.O.T.) (deel 2)
•Procedure (deel 2)
•Vermogensrechtelijke regeling (deel 2)
•Familierechtelijke overeenkomst (deel 2)
•Samenwonenden en onroerend goed (deel 2)

Studiematerialen (lijst)

Burgerlijk wetboekVerplicht
SyllabusVerplicht
Aanbevolen literatuur: Echtscheiding door onderlinge toestemmingAanbevolen
  • Auteur: Brouwers S.
Aanbevolen literatuur: Samenwonenden en onroerend goedAanbevolen
  • Auteur: Ruysseveldt J.
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

•BROUWERS, S., Echtscheiding door onderlinge toestemming, Mechelen, Kluwer.
•RUYSSEVELDT, J., Samenwonenden en onroerend goed, Mechelen, Kluwer, 2007 (tweede herwerkte uitgave!), 124 p.
•HEMELSOEN, R., EOT-overeenkomsten. Een empirisch-juridische studie, Antwerpen, Intersentia, 2012, 484 p.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,50 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges27,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Vormen van groepsleren5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen139,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Verplichte aanwezigheid in de lessen!
Deel 1:
Mondeling examen 50%
Schriftelijke voorbereiding van 15'
Kennis- en toepassingsvragen (met casus)
Deel 2:
Mondeling examen 40%
Schriftelijke voorbereiding van 15'
Kennis- en toepassingsvragen (met casus)
10% opdracht: EOT opstellen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Verplichte aanwezigheid in de lessen!
Deel 1:
Mondeling examen 50%
Schriftelijke voorbereiding van 15'
Kennis- en toepassingsvragen (met casus)
Deel 2:
Mondeling examen 50%
Schriftelijke voorbereiding van 15'
Kennis- en toepassingsvragen (met casus)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.