Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Inleiding sociaal recht/128500/2196/2122/1/96
Studiegids

Inleiding sociaal recht/1

28500/2196/2122/1/96
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
  • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
    Afstudeerrichting:
    • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Roels Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 04.10.2021 (1ste module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

simultaan te volgen met Juridische bronnen/1.

Korte omschrijving

Het sociaal recht omvat het arbeidsrecht en het sociaal zekerheidsrecht. Het individueel en collectief arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Het sociaal zekerheidsrecht omvat alle maatregelen waardoor aan de burgers een vervangings- of aanvullend inkomen wordt uitgekeerd ingeval zich een sociaal risico voordoet.

Begincompetenties (tekst)

Geen

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student heeft basiskennis van arbeidsrecht en sociaal zekerheidsrecht.
De student plaatst een juridisch vraagstuk van sociaal recht in de bredere context.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student verwerkt en analyseert informatie van sociaal recht om de leerstof toe te passen op praktijkvoorbeelden.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student heeft de attitude om vragen te stellen, om zich te informeren en de actualiteit van sociaal recht op te volgen.

Leerinhoud

•Collectief arbeidsrecht (Vakorganisaties, Collectief arbeidsovereenkomsten, …)
•Individueel arbeidsrecht (Wet op de arbeidsovereenkomsten, Arbeidswet, Wet betreffende de bescherming van het loon, …)
•Sociale Zekerheid (Doel, structuur, financiering, verschillende stelsels en sectoren)

Studiematerialen (lijst)

Sociaal recht in essentieVerplicht€ 35,00
  • Auteur: DIRK HEYLEN, IVO VERREYT
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Schriftelijk of digitaal examen met toepassingen
AcademiejaarKennistoets80,00Schriftelijk of digtiaal examen met multiple choice vragen en open vragen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk of digitaal examen met multiple choice vragen en open vragen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,00Schriftelijk of digitaal examen met toepassingen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.