Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Registratie- en successierechten/215559/2196/2122/1/94
Studiegids

Registratie- en successierechten/2

15559/2196/2122/1/94
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  • Real Estate Manager
  • Vervolgtraject RP
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Bogman Dominique
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (eerder ingeschreven voor Inleiding fiscaal recht/2).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel beoogt de studenten voor te bereiden voor de tewerkstelling in de notariële praktijk, respectievelijke de overheidsinstellingen of private bedrijven actief rond onroerend goed. Dit wordt gerealiseerd door het aanbrengen en uitdiepen van theoretische kennis en praktijktoepassingen omtrent erfbelasting en registratierecht.

Begincompetenties (tekst)

•erfrecht
•huwelijksvermogensrecht
•burgerlijk recht (de verkoop)
•gerechtelijk recht (de openbare verkoop)
•nederlands; vermogen tot zelfstandig leren

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student benoemt de belangrijkste aspecten van successieplanning.
De student benoemt de verschillende soorten registratierechten.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student benoemt de belangrijkste aspecten van successieplanning.
De student beschrijft de berekening van de activa en passiva in een nalatenschap van een rijksinwoner.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student berekent het registratierecht bij enkele zakelijke rechten en huur van onroerende goederen.
De student kent de plichtplegingen (hoe aangeven, wie aangeven, waar aangeven) bij aangifte van de nalatenschap en vult de aangifte elektronisch in.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student controleert de berekening van de registratierechten bij overdracht van onroerend goed.
De student past de vermindering van registratierechten toe bij verkoop en aankoop van een gezinswoning

Leerinhoud

•De plaats van de registratierechten en de erfbelasting in het geheel van het fiscaal recht.
•Wanneer wordt een erfbelasting verschuldigd?
•Wat zijn de verplichtingen van de belastingplichtige of andere actoren bij registreren van aktes of voor de erfbelasting?
•Wat is een aangifte van de nalatenschap? Wie dient deze te realiseren, onder welke vorm en binnen welke termijn (sancties?) Wat is het lot van bepaalde activa en passiva in deze?
•Checklist voor de voorbereiding van de aangifte van de nalatenschap.
•De verkoop/aankoop van een onroerend goed in de notariële praktijk mbt het registratiegebeuren.
•De Registratierechten, verschuldigd naar aanleiding van een gerechtelijke beslissing; overdracht onroerend goed of zakelijk recht.

Studiematerialen (lijst)

Burgerlijk wetboekVerplicht
Gerechtelijk wetboekVerplicht
Praktisch Registratierecht en Praktisch Successierecht (combinatieboek)Verplicht€ 20,50
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges22,00 uren
Practicum en/of oefeningen4,00 uren
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen72,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets50,00schriftelijk examen: terminologie (een definitie of verklaring van een term uit de leerinhoud) (5 punten)en een kennisvraag (een letterlijk weer te geven deel van de leerinhoud) (5 punten)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00schriftelijk examen: met een inzichtsvraag (een vergelijking, een evaluatie van een specifiek gezien onderdeel van de leerinhoud), en een concrete casus of toepassing; elke vraag staat op 5 punten.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen: terminologie (een definitie of verklaring van een term uit de leerinhoud) (5 punten)en een kennisvraag (een letterlijk weer te geven deel van de leerinhoud) (5 punten)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00schriftelijk examen: met een inzichtsvraag (een vergelijking, een evaluatie van een specifiek gezien onderdeel van de leerinhoud), en een concrete casus of toepassing; elke vraag staat op 5 punten.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.