Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Sociaal statuut van zelfstandigen/215609/2196/2122/1/48
Studiegids

Sociaal statuut van zelfstandigen/2

15609/2196/2122/1/48
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 3
  Keuzeoptie:
  • Social Law Consultant
  • Vervolgtraject RP
  Keuzepakket:
  • Keuzepakket aanvullingstraject
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Lecoutre Rudi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(binnen trajectschijf 1 al minstens 60 studiepunten afgewerkt hebben) EN (geslaagd of getolereerd voor Inleiding sociaal recht/1).

Korte omschrijving

Het opleidingsonderdeel beschrijft de organisatie en werking van de sociale zekerheid van zelfstandige ondernemers.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van de sociale wetgeving in België en de omliggende landen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student werkt zelfstandig een thema uit inzake de sociale zekerheid van de zelfstandigen.
De student verwerft inzicht in de sociale zekerheid voor zelfstandige ondernemers.
Behandelt complexe casussen binnen het domein van het sociaal recht oplossingsgericht.
De student geeft aan welke regelgeving van toepassing is bij concrete situaties en problemen op het vlak van sociale zekerheid.
De student verschaft toelichting bij de toegewezen vraagstelling in complexere dossiers.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student benoemt en interpreteert de wettelijke basis van het sociaal statuut voor zelfstandigen.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de actualiteit op in het vakgebied.

Leerinhoud

•Algemene beginselen sociaalzekerheidsstelsel van de zelfstandigen
•Administratieve organisatie
•Toepassingsgebied en bijdrageregeling
•Andere financieringsbronnen dan bijdragen Financieel beheer van het sociaalzekerheidsstelsel voor zelfstandigen

Studiematerialen (lijst)

Studentencodex Sociaal RechtVerplicht
Eigen nota'sVerplicht
InfobrochureVerplicht
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing0,25 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges2,00 uren
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,75 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00Verplichte aanwezigheid in de lessen!
Mondeling met mogelijkheid van 15 ' schriftelijke voorbereiding. Het examen gaat over de hoorcolleges alsmede over de inhoud van de in de les behandelde casussen en toelichtingen bij de concrete vragen van sociale zekerheid.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00Mondeling met mogelijkheid van 15 ' schriftelijke voorbereiding. Het examen gaat over de hoorcolleges alsmede over de inhoud van de in de les behandelde casussen en toelichtingen bij de concrete vragen van sociale zekerheid.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.