Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Europees recht en instellingen/215241/2196/2122/1/49
Studiegids

Europees recht en instellingen/2

15241/2196/2122/1/49
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Roels Bart
Andere co-titularis(sen): Tijs Reiner
Onderwijstalen: Engels
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1).

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel geeft een overzicht van de geschiedenis, actoren, rechtsbronnen en beleidsdomeinen van de Europese Unie.

Begincompetenties (tekst)

Basiskennis van het eigen nationale recht en van de Engelse taal.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student beheerst strategieën om informatie te vinden over de EU.
heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student plaatst Europese politieke thema's in hun context.
De student bezit inzicht in het grondwettelijk recht van de Europese Unie.
De student heeft elementaire kennis van enkele beleidsdomeinen van de Europese politiek.
De student heeft goede kennis van geschiedenis, actoren en rechtsbronnen van Europees recht.

Leerinhoud

•Geschiedenis van de Europese integratie
•Actoren van de EU en hun bevoegdheden (Europees Parlement, Europese Raad, Raad, Commissie, Hof van Justitie, Rekenkamer, …)
•Rechtsbronnen van de EU (Primair en secundair recht)
•Beleidsdomeinen van de EU (Interne markt, Andere beleidsdomeinen)

Studiematerialen (lijst)

Understanding European Union LawVerplicht
 • Auteur: Karen Davies
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht


 

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Schriftelijk of digitaal examen: multiple choice vragen en open vragen. De geconsolideerde versie van de Europese verdragen mag gebruikt worden als er niets in geschreven is. Onderstrepen en markeren is toegelaten.
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Schriftelijk examen over casus
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,00Schriftelijk examen over casus
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk of digitaal examen: multiple choice vragen en open vragen. De geconsolideerde versie van de Europese verdragen mag gebruikt worden als er niets in geschreven is. Onderstrepen en markeren is toegelaten.

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.