Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Staatsrecht & administratief recht/215304/2196/2122/1/57
Studiegids

Staatsrecht & administratief recht/2

15304/2196/2122/1/57
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Denayer Toon, Lecoutre Rudi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 06.12.2021 (2de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1).

Korte omschrijving

Het vak bestaat uit 2 specifieke delen, enerzijds het Grondwettelijk Recht waarin onze huidige staatsinrichting grondig wordt besproken alsmede de rechten en vrijheden van de burgers in dit land, en anderzijds het Administatief Recht dat een overzicht geeft van hoe de bestuurlijke inrichting van ons land in elkaar zit.

Begincompetenties (tekst)

•Leerstof verwerken en analyseren, verbanden kunnen leggen.
•Minimum aan inzicht en interesse voor de materie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

heeft inzicht in de –voor het beroepsveld meest relevante rechtstakken - en lost eenvoudige juridische problemen in de praktijk op.
De student duidt de werking van het staatsbestel.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student benoemt de basisprincipes van het administratief en grondwettelijk recht en past ze toe.
De student benoemt de grondrechten van elke burger.
De student duidt de verhouding burger-overheid binnen het administratief recht.
De student duidt de werking van de Raad van State en past de administratieve procedures toe.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de actualiteit op in het vakgebied.

Leerinhoud

deel 1 BEGINSELEN VAN HET GRONDWETTELIJK RECHT

deel 2 FUNDAMENTELE ELEMENTEN VAN HET ADMINISTRATIEF RECHT

deel 3 DE OPENBARE DIENSTEN

deel 4 GOEDEREN

deel 5 RECHTSBESCHERMING TEGEN HET BESTUUR

Studiematerialen (lijst)

Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)64,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)52,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
 • Opmerking: Schriftelijk examen

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen
AcademiejaarKennistoets50,00schriftelijk examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets50,00schriftelijk examen
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off50,00Schriftelijk examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.