Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Boekhouden & handelsdocumenten/425399/2196/2122/1/04
Studiegids

Boekhouden & handelsdocumenten/4

25399/2196/2122/1/04
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Decleir Inge, Van Brandt Theresa
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.05.2022 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Boekhouden & handelsdocumenten/3) OF simultaan te volgen met Boekhouden & handelsdocumenten/3.

Korte omschrijving

De cursus beoogt een brede basiskennis boekhouden bij te brengen. Naast de boekingen wordt nadruk gelegd op het invullen van een balans en de resultatenrekening, maar ook op de informatie die hieruit kan afgeleid worden.

Inzicht en redeneringsvermogen zijn belangrijk.

Begincompetenties (tekst)

De studenten moeten de basis van de boekingsregels begrepen hebben en kunnen toepassen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student boekt de financiering van de onderneming met eigen middelen of vreemd vermogen.
De student boekt eenvoudige verrichtingen rond personeel.
De student legt het proces van begin- tot eindbalans uit en past het toe.
De student boekt waardeverminderingen op vaste activa, voorraden en vorderingen boeken, evenals de verkoop van vaste activa en vlottende activa.
De student kent de balans en resultatenrekening en boekt de achterliggende verrichtingen.
De student kent de balanscomponenten die een jaarrekening flatteren of deflatteren.

Leerinhoud

- alle verrichtingen m.b.t bezoldingen- De uitgebreide studie van de activa

- De uitgebreide studie van de passiva

- Boekhoudkundige registratie op het einde van het jaar

- Kritische bespreking van de jaarrekening- Beleidsinstrumenten

Studiematerialen (lijst)

Boekhouden voor het beleidVerplicht€ 24,25
 • Auteur: C. Van Liedekerke & G. Walraevens & Els Koolen & Luk Van Haute
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)12,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)10,00 uren
Vormen van groepsleren (dagtraject)2,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off80,00Schriftelijk examen: oefeningen
AcademiejaarKennistoets permanent (Permanente evaluatie)20,00Digitaal: theorie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennistoets20,00schriftelijk examen: theorie
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off80,00Schriftelijk examen: oefeningen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.