Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Strafrecht/315307/2196/2122/1/62
Studiegids

Strafrecht/3

15307/2196/2122/1/62
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 2
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Santvliet Paul
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 3
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 21.02.2022 (3de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

(eerder ingeschreven voor Juridische bronnen/1).

Korte omschrijving

De cursus beoogt een overzicht te geven van de principes van het Belgisch strafrecht zoals onder meer vervat in de eerste 100 artikelen van het strafwetboek en waarbij regelmatig verwezen wordt naar de misdrijven in het bijzonder zoals onder meer vervat in het bijzonder strafrecht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student gebruikt het strafwetboek en verricht opzoekingswerk.
treedt binnen de geldende beroepscontext deontologisch correct op met aandacht voor zijn/haar maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid en reflecteert kritisch.
De student plaatst en duidt elk misdrijf in zijn context plaatsen.
De student plaatst het Belgisch strafrecht binnen de sociale context van onze huidige maatschappij en neemt daarover een kritisch standpunt in.
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
de student omschrijft en duidt de strafrechtelijke begrippen.
Bereidt zelfstandig en in teamverband een juridisch dossier voor, behandelt het en volgt het op rekening houdend met de geldende reglementen, procedures en richtlijnen binnen een specifieke beroepscontext.
De student zet een feitenrelaas om in een correcte juridische kwalificatie.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student plaatst en duidt elk misdrijf in zijn context plaatsen.
Functioneert vlot in een dynamische en internationale omgeving en kan zich moeiteloos aanpassen aan evoluerende omstandigheden.
De student plaatst het strafrecht in een ruimere internationale context en kan de multiculturele problematiek inschatten.

Leerinhoud

. Algemene inleiding over het strafrecht
· Algemene principes binnen het strafrecht
· Het misdrijf
· De sancties in het strafrecht
· Straftoemeting
· Toepassing van de strafwet in de ruimte
· Toepassing van de strafwet in de tijd
· Slotbeschouwingen

Studiematerialen (lijst)

PowerpointVerplicht
Overzicht van het Belgisch algemeen strafrechtVerplicht
 • Auteur: De Nauw, Alain en Deruyck, Filiep
Overzicht van het Belgisch strafprocesrechtVerplicht
 • Auteur: Deruyck, Filiep
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)9,00 uren
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)3,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)18,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)6,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)51,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennistoets80,00Schriftelijk examen:
· 5 begrippen uitleggen (5 punten)
· 5 kennisvragen (10 punten)
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off20,001 casus (5punten)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off20,001 casus (5 punten)
Tweede examenperiodeKennistoets80,00Schriftelijk examen:
· 5 begrippen uitleggen (5 punten)
· 5 kennisvragen (10 punten)

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.