Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Management en Communicatie
campus Meistraat
Meistraat 5 - 2000 Antwerpen
T +32 3 220 55 20 - F +32 3 220 55 59
mc@ap.be
Personen- en familierecht/415356/2196/2122/1/79
Studiegids

Personen- en familierecht/4

15356/2196/2122/1/79
Academiejaar 2021-22
Komt voor in:
 • Bachelor in het bedrijfsmanagement (rechtspraktijk), trajectschijf 1
  Keuzeoptie:
  • Avondtraject RP
  Afstudeerrichting:
  • rechtspraktijk
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Heremans Ann, Lecoutre Rudi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Module 4
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 09.05.2022 (4de module)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Studie van het juridisch statuut van de persoon zelf en in zijn relatie tot de familie van bij de geboorte tot het overlijden.

Begincompetenties (tekst)

De student dient in het wetboek opzoekingen te kunnen verrichten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Vindt en analyseert kritisch actuele beroepsgerelateerde bronnen in overeenstemming met de vigerende regelgeving, distilleert daaruit de relevante informatie en gebruikt deze in de juridische praktijk.
De student zoekt de relevante wetgeving, rechtsleer en rechtspraak op.
hanteert algemeen-bedrijfseconomische principes in een ruime economische en juridische context;
De student benoemt en duidt de basisprincipes van het Personenrecht, het Gezins- en familierecht.
Handelt cliënt/klantgericht: verleent eerstelijns juridisch advies en behartigt de juridische belangen van cliënten/klanten.
De student past aan de hand van een concrete casus de verworven kennis toe en werkt een oplossing uit.
De student past het afstammingsrecht toe op een casus.
ondersteunt juridisch inhoudelijk een professioneel jurist bij de realisatie van diens doelstellingen.
De student schetst de actuele samenlevingsvormen en hun juridische consequenties.
De student schetst de principes van bemiddeling in familiale aangelegenheden en licht ze toe.
De student schetst de uitoefening van het ouderlijk gezag.
De student legt uit wanneer iemand rechtsonbekwaam verklaard wordt en welke gevolgen hieraan verbonden zijn.
De student zoekt de relevante wetgeving, rechtsleer en rechtspraak op.
Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling, volgt zelfstandig tendensen op in functie van de eigen professionele ontwikkeling en integreert deze nieuwe inzichten.
De student volgt de wetswijzigingen en evoluties inzake personen- en familierecht op.

Leerinhoud

1. Inleiding tot het personenrecht
2. Het bestaan van de persoon
3. De staat van de persoon
4. De identificatie van de persoon
5. Registratie en publiciteit
6. De persoonlijkheidsrechten
7. De nationaliteit
8. Dwangopneming van geesteszieken
9. Inleiding tot de onbekwaamheid
10. Rechtsonbekwamen
11. Minderjarigen
12. Onbekwame en beschermde meerderjarigen
13. Inleiding tot het gezins- en familierecht
14. Inleiding tot het verticale gezins- en familierecht
15. De oorspronkelijke of declaratieve afstamming
16. De adoptieve of constitutieve afstamming: adoptie
17. Afgesplitste afstamming
18. Verwantschap
19. Aanverwantschap
20. Onderhoudsrecht
21. Gezag en contact
22. Inleiding tot het horizontale familierecht
23. Huwelijk
24. Wettelijke samenwoning
25. Feitelijke samenwoning

Studiematerialen (lijst)

Burgerlijk wetboekVerplicht
Compendium Personen en Familierecht (2-delig)Verplicht€ 54,00
 • Auteur: P. SENAEVE
Digitap APVerplicht
 • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Practicum en/of oefeningen (avondtraject)24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)78,00 uren
Dagtraject
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (dagtraject)66,00 uren
Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing2,00 uren
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges36,00 uren
Werktijd buiten de contacturen66,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets hands off100,00mondeling examen

Toetsing (tekst)

Zie digitap voor eventuele verdere instructies.